Salons

Salon: Van top dog naar one of the people

Details
Date:

november 10

Time:

07:15 pm - 09:15 pm

Click to Register: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-salon-van-top-dog-naar-one-of-the-people-197892591067
Organizer

CHE NL

Website: https://www.eventbrite.nl/o/che-nl-9990712848
Zelfsturing, kwetsbaarheid en ontluikende integraliteit met Leonie van der Steen (Squarewise)

Tot het bedrijf begin dit jaar ‘steward owned’ werd, was Leonie directeur van Squarewise. Nu is ze daar ‘one of the people’: het bedrijf is van zichzelf en kent geen hiërarchie meer. Squarewise is een impactorganisatie die de nieuwe wereld helpt vormgeven.

Transitiemakers

Het team van transitiemakers werkt aan oplossingen voor maatschappelijke issues, zoals energietransitie in de gebouwde omgeving, de landbouwtransitie en circulaire economie. Uit liefde voor de aarde, met aandacht voor de samenleving. Leonie heeft publiek-private samenwerkingen helpen ontstaan, zoals Reimarkt Enschede, Groene Cirkels Heineken en de Green Deal MVO netwerk beton. Recent is ze betrokken geweest bij diverse aardgasvrije wijken, zoals Utrecht Overvecht, Van der Pek in Amsterdam en Groenoord in Schiedam.

Steeds vaker uit ze zich als uitdager van de status quo in de bouwsector. Deze tijd van radicale veranderingen vraagt volgens haar radicaal ander gedrag. Zo moeten 55+’ers niet meer op de bestuurdersstoel blijven zitten, maar ernaast gaan staan. En ze zet de discussie over nieuwe bouwnormen in perspectief met de uitspraak: “Die zijn er voor achterblijvers, koplopers kunnen beter alle remmen losgooien”.

Ontluikend ontwaken

In de beginjaren bij Squarewise diende een ontluikend ontwaken zich bij Leonie aan. Ze wist dat het anders moest, maar nog niet hoe. Door zich volledig kwetsbaar en open neer te zetten in het dominant Blauw/Oranje consultancybedrijf dat Squarewise toen was, trad er een doorbraak op. Een ander type leiding en leiderschap werd mogelijk.

Leonie gaat met ons in gesprek over wat dat leiderschap dan is, wat haar bewoog om de stap te zetten om zich kwetsbaar neer te zetten en wat er nu van haar gevraagd wordt om Squarewise de volgende natuurlijke stap te laten maken.

Integraal leiderschap voor de jonge generatie

Met ons wil ze de vraag verkennen wat Integraal leiderschap de jonge generatie te bieden heeft. Een generatie voor wie klimaatcrisis niet een naar toekomstbeeld is, maar een harde realiteit waarin ze hun leven leiden. In een team met veel jonge mensen, merkt Leonie dagelijks hoe zwaar zij het werken aan (de weerstand tegen) transities ervaren. Hoe draag je je er als Integraal leider aan bij dat zij de realiteit kunnen onderkennen, de verander-warsheid in het regime onder ogen zien en zichzelf toch de ruimte gunnen te ontspannen en liefde voor de wereld te blijven voelen.

Ook deze salon zal online plaats vinden.

Programma tot het eind van het jaar

  • woensdag 24 november: Wat vraagt dekolonisatie van ons? Hoe kunnen we daar op een Integrale wijze aan werken? De Constellatie Dekolonisatie deed gedurende 1,5 jaar intensief onderzoek deed naar dit thema. Vanuit ieders eigen ervaring verdiepten wij ons in het koloniale verleden van Nederland en hoe dat doorwerkt in de huidige samenleving en specifiek ook in onze eigen levens. Daarbij deelden wij vele verschillende bronnen met elkaar, zoals boeken, artikelen, tv-programma’s, documentaires etc.. In deze salon zullen wij een stukje van onze bevindingen delen, maar vooral willen wij onze manier van werken delen door die toe te passen.
  • woensdag 8 december: Josine van der Brug (kan-wel-jurist en oprichter van o.a. de Dataverbinders en de We4U-app) zal haar ervaring delen met persoonlijke ontwikkeling als integraal leider.
  • In begin 2022 zal Eva Rovers (auteur en actief op het terrein van klimaat en milieu) als gast aanschuiven bij de serie salons over Integraal leiderschap.

Nieuwe gasten

Mocht je een suggestie hebben voor een gast, stuur dan een mailtje naar info@humanemergence.nl. Van iedere salon wordt een opname gemaakt die wordt uitgewerkt naar een verslag, een kort artikel, een infographic of een podcast. Die kun je dan weer terug vinden op de website.

AANMELDEN

Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze Salon. Je kunt je aanmelden door op de groene EventBrite link te klikken. Je ontvangt dan een bevestiging van je aanmelding. Woensdagmiddag 10 november wordt de zoom-link naar je gemaild.

Op de website onze website vind je meer informatie over het CHE en kun je je ook aanmelden voor de mailinglist als je daar nog niet op staat.

Meer salons

Kalender