Onze mensen

Het CHE zit op dit moment in een overgangsperiode ook wat betreft de organisatie-opbouw. Er is een klein stichtingsbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt. Verder zijn er drie constellaties actief en hebben twee mensen bijzondere rollen zoals coördinator van de salons en Burgerberaad klimaat. In de loop van 2021 wordt toegewerkt naar een nieuwe werkstructuur die een licht holacratisch karakter zal hebben met rollen en een aantal cirkels.

Het CHE als beweging wordt door een ieder die daar een intrinsieke impuls toe voelt, mede vorm gegeven. Dat kan in de vorm van salons, constellaties, projecten en andere bijeenkomsten waar je aan deel kunt nemen en die in samenspraak met jou geïnitieerd kunnen worden.

FOUNDER Peter Merry
BESTUUR  
Voorzitter Domi Lambregts
Penningmeester Leida Schuringa
Secretaris Lars Lutje Schipholt
CONSTELLATIES  
Contactpersoon Dekolonisatie Sumadi Bambang Oetomo
Contactpersoon Energetics Peter Merry
Contactpersoon Samenleven in eenheid Pauline Saltet
ANDERE ROLLEN  
Contactpersoon Global Activities Annelies Weijschede
Burgerberaad Klimaat & Milieu Leida Schuringa

 

Voorzitter Domi Lambregts:

Toen ik in 1999 kennis maakte met de integrale visie, ging er een wereld voor me open. In mijn begrijpen van mezelf en de wereld viel veel van wat aanvankelijk een gefragmenteerde, onsamenhangende brei leek, op zijn plaats. In 2006 ontdekte ik het CHE. Samen met wie toen actief waren, ontwikkelde ik een dieper begrijpen van bijvoorbeeld Spiral Dynamics en Holacracy. Nu het CHE een nieuwe fase in luidt, met een vernieuwde purpose, vervul ik van harte de rol van voorzitter bestuur, vanuit het besef dat degenen die zich aangetrokken voelen om deel te nemen en bij te dragen, het gedachtegoed weer verder brengen en de wereld zullen verrijken.

Penningmeester Leida Schuringa:

In 2005 luisterde ik naar een analyse van de moord op Theo van Gogh door Don Beck. Daarna lichtte Peter Merry het model van Spiral Dynamics toe. Ik was meteen ‘verkocht’. Wat een helder zicht gaf dit op de wereld om ons heen! Ik herkende ook heel veel van de verschillende ontwikkelingslagen in mijn werk als coach, docent en community worker. Sindsdien vervul ik een actieve rol in het CHE. Ik ben erg blij met de herstart die we nu maken. Ik denk dat we deze focus op Integraal Leiderschap heel erg nodig hebben in de huidige complexe wereld.

Secretaris Lars Lutje Schipholt

Zo’n 10 jaar geleden publiceerde ik regelmatig blogs over het integrale denken. Maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het toen nog een vrij mentale exercitie was en ik was vaak nog niet congruent met wat ik zei of schreef. Daarna heb ik pas echt veel gedaan op het gebied van bewustzijnsontwikkeling. Op doorleefde wijze draag ik nu het integrale gedachtegoed uit, als integraal coach en spaceholder van bijeenkomsten. En nu ook als bestuurslid en salonhost van het CHE. Een mooie club bewuste mensen met een second tier kijk op organisatie- en maatschappelijke vraagstukken.