Wat is een CHE CAFé?

CHE Café
CHE CAFé ‘om te veranderen, veranderen wij’ Het CHE CAFé is een online plek voor wie er naar verlangt om samenhang, beweging en bloei te beïnvloeden vanuit emergence en integraal leiderschap; onderzoeken, beoefenen en co-creëren aan de hand van vragen in een grote gebeurtenis. Je weet in een CAFé niet lang vantevoren wie of wat er komt, het presenteert zichzelf… de gast-presentator, een film. Wie zich geroepen voelt, schuift aan in de (zoom)kamer die veiligheid en ruimte biedt.  Wat is er nodig? Wat heeft liefde er eigenlijk mee te maken? Diep luisterend, je ‘truth’ sprekend, elkaar en onze verwevenheid kennen. Het online Café is ontstaan in 2020 in de Covid Intelligente Lockdown. Vragen die we onszelf stelden rondom de uitbraak van de pandemie waren o.a.: Hoe denken we onszelf integraal, of als geheel vanaf hier? Kunnen we hier als ‘global village’ mee omgaan? Wat is er te zien voor het systeem? Wat is er nu nodig? Het CHE CAFé is gebaseerd op een World Café en het begint klein. Misschien ontstaat van hieruit een kleiner vaster verband om een thema uit te diepen of misschien groeit het uit naar een terugkerende bijeenkomst… Hoe dan ook, altijd vanuit de vernieuwde focus van het CHE: het ontwikkelen van integraal leiderschap. Als deze informatie resoneert en nieuwsgierigheid is gewekt… je bent van harte welkom! Je kunt ook automatisch {link naar aanmelden} worden uitgenodigd voor Salons, CHE CAFé’s en andere activiteiten van CHE.  Wanneer er een CHE CAFé geprogrammeerd lees je dat bij CHE ACTUEEL {link} en kun je je opgeven. Na opgave ontvang je in je mail een link voor de zoom meeting met wachtruimte.

Andere salons