Serie salons over integraal Leiderschap

In het seizoen 21-22 organiseert de nieuwe programma commissie (op dit moment bestaande uit Domi Lambregts, Hans Mertens, Lars Lutje Schipholt en Leida Schuringa) een aantal salons over Integraal/Geel/Teal leiderschap waarin verschillende gasten hun kennis en ervaringen met Integraal leiderschap zullen delen. We zullen ook – voor zover dat online kan – oefeningen of opdrachten uitvoeren. Zo kunnen we met elkaar ons begrip over en vaardigheden in deze vorm van leiderschap verder ontwikkelen. Want dat is nog niet zo simpel (zie ook het artikel Op weg naar een Integraal Nederland). De inhoud van deze bijeenkomsten willen we omzetten in een publicatie, podcast of infographic.

Het verslag van de eerste salon kun je hier downloaden:   Salon Integraal Leiderschap 15 september 2021.

De tweede salon (13 oktober) ging over Integraal leiderschap en de stad. In deze salon heeft Sumadi Bambang Oetomo verteld over zijn (vrijwilligers)werk in de Sierpleinbuurt in Amsterdam-West (Groeiend Verhaal Sierpleinbuurt). Het is zijn passie om mensen met verschillende achtergronden in een open gesprek bijeen te brengen om plannen voor de stad te maken. Hij wil daarbij graag meer ruimte maken voor de wij-cultuur die hij vanuit zijn Indonesische achtergrond meeneemt. De participatievormen waar Sumadi mee werkt, kunnen gekarakteriseerd worden als Integrale participatie. De focusvraag voor het gezamenlijke gesprek in de salon was: “Wat wordt er van mij gevraagd  opdat dat waar ik me op betrokken voel, verder tot bloei kan komen?

We merken dat het nog zoeken is naar een goede vorm voor deze online-salons. Aan de ene kant is het fijn dat ze toegankelijk zijn ook als je ver weg woont. Aan de andere kant is het lastiger om samenhang en diepgang te creëren in een onlinegroep die bestaat uit uiteenlopende deelnemers die elkaar niet (goed) kennen. Het inbrengen van persoonlijke  reflecties op het thema Integraal Leiderschap en op de gezamenlijke focusvraag bleek een hele kunst te zijn. Maar toen een van de deelnemers daartoe zelf het initiatief nam, konden we een diepere laag aanraken.

Van de derde salon met Integraal ondernemer Leonie van der Steen wordt een podcast gemaakt.

Als je belangstelling hebt om mee te werken aan deze serie salons bijvoorbeeld als host, stuur dan een mailtje naar info@humanemergence.nl.

Andere salons