Serie salons over integraal Leiderschap

In het seizoen 21-22 organiseren we een aantal CHE-salons over Integraal/Geel/Teal leiderschap waarin verschillende gasten hun kennis en ervaringen met Integraal leiderschap zullen delen. De inhoud van deze bijeenkomsten zetten we zo veel mogelijk om in een verslag, publicatie, podcast of infographic:

* Zie voor informatie over de voettocht van Henry de Kruier die te gast was op de salon van 11 mei https://wheelbarrow-walk.com/

* Er is een mooi paper verschenen over de salon van 13 april over de impact van de oorlog in Oekraïne https://www.humanemergence.nl/ukraine-and-russia/

* CHE-Salon Wit Privilege 23 maart 2022  

* Hoe open ben ik echt? Dat stond centraal in de live Salon ‘How to move a system’ van 9 maart. In deze Salon hebben we verkend welke rol het wij-zij denken speelt. Hoe ga je als integraal leider volledig open een gesprek aan? Wat kom daarbij in je zelf tegen? Wat is je houding ten opzichte van verschillende leiderschapsstijlen? Hoe ga je om met het wij-zij denken in jezelf? En wat heb je dan te doen om het hele (landbouw)systeem een stap verder te brengen? Onze gastspreker Floor de Ruiter is betrokken bij de grote veranderingsprocessen in de landbouw en vertelde daarin over hoe een gesprek met 25 boeren energie geeft en regelmatig een mooi gesprek ontstaat over de toekomst van het boerenbestaan. Gesprekken bij gedeputeerden, bankdirecteuren en LTO bestuurders verlopen daarentegen regelmatig moeizamer. En dat terwijl je al deze actoren nodig hebt om de grote opgave waar de agrarische sector voor staat aan te pakken.We hebben in de salon aan de hand van een geleide meditatie ervaren hoe je systeem ’sluit’ en hoe je hier weer aan voorbij kunt komen. Dat leverde mooie inzichten op!

* Verandering kost tijd. CHE-Salon 9 februari 2022 over het klimaat 

* CHE-Salon 12 januari 2022 Integraal adviseren

* Na de Corona-salon in december is een groepje bestaande uit Hans Ruijs, Ellen Steyvers en Leida Schuringa aan de slag gegaan met schrijven over polarisatie. Artikel volgt! 

* Leonie van der Steen was te gast in de salon van 10 november. Thema: Van top dog naar one of the people. Over zelfsturing, kwetsbaarheid en ontluikende integraliteit. Tot het bedrijf begin dit jaar ‘steward owned’ werd, was Leonie directeur van Squarewise. Nu is ze daar ‘one of the people’: het bedrijf is van zichzelf en kent geen hiërarchie meer. Squarewise is een impactorganisatie die de nieuwe wereld helpt vormgeven. Met ons heeft ze de vraag verkend wat Integraal leiderschap de jonge generatie te bieden heeft. Een generatie voor wie klimaatcrisis niet een naar toekomstbeeld is, maar een harde realiteit waarin ze hun leven moeten leiden.

* De salon van 13 oktober ging over Integraal leiderschap en de stad. In deze salon heeft Sumadi Bambang Oetomo verteld over zijn (vrijwilligers)werk in de Sierpleinbuurt in Amsterdam-West (Groeiend Verhaal Sierpleinbuurt). Het is zijn passie om mensen met verschillende achtergronden in een open gesprek bijeen te brengen om plannen voor de stad te maken. Hij wil daarbij graag meer ruimte maken voor de wij-cultuur die hij vanuit zijn Indonesische achtergrond meeneemt. De participatievormen waar Sumadi mee werkt, kunnen gekarakteriseerd worden als Integrale participatie. De focusvraag voor het gezamenlijke gesprek in de salon was: “Wat wordt er van mij gevraagd  opdat dat waar ik me op betrokken voel, verder tot bloei kan komen?

* Salon Integraal Leiderschap 15 september 2021

Als je belangstelling hebt om mee te werken aan deze serie salons bijvoorbeeld als host, stuur dan een mailtje naar info@humanemergence.nl.

Andere salons