Welk stukje van de puzzel heb jij in handen?

Onze samenleving ondergaat een transitie van ongekende omvang. De klimaatcrisis, de (politieke) polarisatie in de maatschappij, het verlies aan biodiversiteit, de consequenties van internationale verschuivingen zoals de Brexit, en natuurlijk de invloed van de pandemie, Covid19. Het zijn voorbeelden van problemen die het gevolg zijn van onze successen in de afgelopen decennia. Welke kant gaat het heen en (hoe) kunnen we hier invloed op uitoefenen? En wat kan jouw bijdrage zijn? Oplossingen kunnen niet gevonden worden als we dezelfde manier van denken en handelen hanteren die de problemen veroorzaakt hebben. We staan voor de uitdaging om nieuwe, meer complexe en creatieve manieren van denken en doen te ontwikkelen. Deze uitdaging aangaan vraagt bewustzijn èn een wilsbesluit.

Het Center for Human Emergence NL (CHE NL) wil daar haar bijdrage aan leveren vanuit het Integrale perspectief. We doen dat in Salons, Constellaties, Online Café’s en projecten. Actuele thema’s zijn: dekolonisatie, nieuwe politiek en burgerberaad, Integraal leiderschap, energetisch werken, collectief schaduwwerk en de persoonlijke ontwikkeling die daarvoor nodig is. De intentie van het CHE is op dit moment gericht op de ontwikkeling van Integraal (Geel) leiderschap ten behoeve van maatschappelijke vernieuwing
De uitgangspunten waarmee we deze intentie willen realiseren, zijn:

 • We gaan uit van eenheid bij alles wat we doen
 • We erkennen natuurlijke orde in alle leven
 • We vervullen de rol die de onze is
 • We handelen als de tijd rijp is en verduren zo niet
 • We verhelderen creatieve spanning tot nieuw inzicht zich aandient
 • We handelen vanuit wederzijds vertrouwen en zijn steeds bereid rekenschap te geven aan elkaar en het geheel
 • We brengen bewust en onbevreesd authentiek zijn in de praktijk:
  – we openen ons hart voor de stem van het geheel
  – we geven gehoor aan de evolutionaire impuls zoals die als ons opkomt
  – we handelen – als onderdeel van die impuls – met snelheid, precisie en liefde.

Hoe is het, als we deze intentie en uitgangspunten in alle aspecten van ons leven uitdrukken? Als deze intentie en uitgangspunten resoneren met wat en hoe jij wilt zijn, is er ongetwijfeld een plek voor jou bij het CHE! Je kunt meedoen aan salons, een constellatie of een project. Je kunt zelf iets starten om jouw idee in de wereld te zetten. Ook kun je een rol vervullen binnen de organisatie. Wil je iets vragen of heb je een idee? Stuur een mailtje naar info@humanemergence.nl