Bronnen

Fundamenten van het CHE

Het CHE is in 2005 opgericht met als doel: “het herkennen, benoemen en stimuleren van een integraal evolutionair perspectief in denken en handelen voor individuen, organisaties en cultuur als geheel in Nederland ten bate van het bewustzijn zelf.” Leidraad bij het realiseren van dit doel waren het Integrale Model van Ken Wilber en Spiral Dynamics van Don Beck. In de loop der jaren zijn daar allerlei nieuwe elementen aan toegevoegd zoals de U-theorie van Otto Scharmer, ECOintention van Hans Andeweg. Chaordic design, de dubbele s-curve, Art of Hosting en Meshworking. Hieronder vind je een korte toelichting op deze theoretische fundamenten.