Wat is een Salon?

Een CHE Salon is een experimenteerplek waar je je met hart en hoofd vaardigheden eigen maakt om – juist in deze complexe tijd – als mens te bloeien.  In Salons ontdek, denk en handel je vanuit het volle spectrum van integrale perspectieven (Spiral Dynamics integral) en ‘praxis’ die in de afgelopen 15 jaar binnen CHE is ontwikkeld met ‘wat wil ontstaan’ (emergence) binnen actuele aandachtsvelden.  Je kunt er integraal leiderschap [link] ontdekken en er experimenteren met mensen die innerlijk weten dat ze ‘voor deze tijd geboren’ zijn en zich daarvoor willen inzetten.
To change the world, we change! Al sinds 2005 is de Salon binnen CHE een plek om vanuit ‘second tier’ te oefenen; om elkaar en het CHE gedachtengoed – het integrale model en ‘de Sprial’ –  beter te leren kennen. Vanuit deze ‘horizontale’ verbinding voeden we ‘het veld’ door ons energetisch met een hogere frequentie te verbinden (de verticale verbinding). Vaak worden inleiders uitgenodigd om daarna grenzen te verkennen. Zodanig dat de avond ook inleiders nieuw inzicht oplevert. Kennis opdoen en experimenteren gaan hand in hand. Als een onderwerp of thema tot leven is gebracht, start het gezamenlijke onderzoek. De avond eindigt met het oogsten van wat er gezamenlijk is ‘uitgepakt’ en ontdekt ten behoeve van maatschappelijke vernieuwing. Een Salon bied je indirect een landkaart voor jouw kijk op het leven. Wie ben jij? Bijvoorbeeld vanuit welk overstijgend doel leef je en hoe is je leven op verschillende lagen door de tijd veranderd? Wat werd overstegen (bepaalde gelimiteerde overtuigingen en waarden) en welke capaciteiten werden geïncludeerd? Naast het persoonlijke onderzoeken we het collectieve perspectief. We bekijken onszelf dan in relatie tot de complexe sociale omgeving van binnenuit (het onzichtbare) en van buitenaf (het zichtbare) met verhoogd spiritueel besef. In hoeverre leef jij bijvoorbeeld in je sociale omgeving en in hoeverre jouw sociale omgeving in jou. Het experimenteren is meestal ingebed in een structuur die het ons mogelijk maakt om diep te luisteren, in relatie te zijn en te tappen uit de collectieve wijsheid en intelligentie. De directe beoefening van een verhoogd belichaamd spiritueel besef (non duale oplettendheid, ‘spirit’, eenheidsbewustzijn) ligt ten grondslag aan behulpzame dialoogvormen die we gebruiken, zoals naar het midden spreken en niet op elkaar reageren en werken met een ‘witness’. De avonden worden gefaciliteerd door CHE Hosts  (die geoefend zijn in Art of Hosting [link naar gedachte goed of bronnen – waar staat dit]. Wie er ook komt, zijn de juiste mensen. Vanuit het perspectief van het geheel is in het onderzoeken ingebed het 4 Kwadranten model van Ken Wilber om de 4 ‘relaties’ die binnen ons zelf waarneembaar zijn (denken, gevoelens, intuïtie, intenties etc.) maar ook binnen en buiten onszelf in de relatie met de ander waarneembaar zijn (ons gedrag, onze cultuur en de collectieve omgeving en omstandigheden waarin we leven) te balanceren en te integreren. Hiermee ontwerpen we gelegenheid om te onderzoeken wat er gezond en functioneel is in ieder kwadrant – waar bloeit het en waar zitten groeimogelijkheden? En waar zitten mogelijkheden voor grow up [link naar]  wake up, [link naar]   clean up  [link naar]   & show up  [link naar]  in ons leven en werk om bij te dragen aan een veerkrachtige samenleving in harmonie? Overigens krijg je voor je persoonlijke beoefening bewuster beeld op waar je soms nog je eigen hart en dat van anderen ‘breekt’, en hoe deze screw up  [link naar] vaak zowel de schaduw als een ‘wellspring’ naar liefde en vitaliteit is. In CHE Salons wordt actief met ‘de Spiral’ en het includeren en integreren van waardesystemen (Levels/Stages) volgens het model van Spiral Dynamics [link naar]  gewerkt. Dit is de basis van waaruit CHE is ontstaan en van waaruit alle andere praxis is ontvouwd. Dit fundament wordt altijd beoefend en ‘doorgegeven’ in Salons. Soms zal een hele Salon in het teken van een enkel waardesysteem staan, in zogenaamde terugkerende series KLEURENSALONS { link naar]. Als deze informatie resoneert en nieuwsgierigheid is gewekt… je bent van harte welkom! Je kunt ook automatisch worden uitgenodigd voor Salons en activiteiten van CHE.   AANMELDEN {link naar aanmelden}.

Andere items

Spiral Walk

Spiral Walk!

Spiral Dynamics is een theorie over ontwikkelingsfasen. Maar het toepassen van deze theorie vereist meer dan een cognitief begrip, het vraagt om embodiment. De Spiral

Lees verder »

Spiral Dynamics test

Test je Spiral Dynamics kennis met de online SDi test! In samenwerking met ValueMatch heeft Synnervate een online Spiral Dynamics kennis test ontwikkeld. De test

Lees verder »