You are currently viewing Voorbij de polarisatie

Voorbij de polarisatie

Welke lessen kunnen we trekken uit de recente Nederlandse verkiezingen?
Voorbij de polarisatie : een artikel van Paul Zuiker en Erika Koehler, december 2023

Dit artikel legt de mechanismen bloot die schuilgaan achter de polarisatie aan de hand van de Nederlandse politieke ontwikkelingen. We introduceren daarvoor een wereldwijd en langdurig gevalideerd psychologisch kader met waarden als uitgangspunt. Waarden weerspiegelen wat mensen werkelijk belangrijk vinden. Hiermee kunnen we stemgedrag niet alleen veel beter verklaren, ook kan ermee inzichtelijk worden gemaakt hoe een nieuw soort leiderschap de polarisatie kan overstijgen.