Constellaties

“De huidige tijd vraagt om nieuwe oriëntaties, nieuwe manieren van leven, werken en organiseren. We zoeken praktische wegen om een samenleving vorm te geven waarin samenhang en duurzaamheid voorop staan. Het CHE brengt mensen bij elkaar die zich daarvoor willen inzetten. Ik verwacht van het CHE baanbrekende bijdragen aan de maatschappelijke vernieuwing.”        

Herman Wijffels

Zijn er vragen of thema’s in de samenleving die jij graag wilt onderzoeken en/of oppakken samen met gelijkgezinden?

Binnen het CHE hebben we hiervoor ‘constellaties’ in het leven geroepen. Op dit moment zijn er drie constellaties actief: dekolonisatie, energetics en leven vanuit eenheid. Aansluiten kan maar is ook afhankelijk van het proces dat gaande is binnen de constellatie. Zelf starten met een nieuwe constellatie kan altijd.

Dekolonisatie

Hoe gaan wij om met onze collectieve schaduwzijden (slavernijverleden, kolonisatie, Indonesië)? Met deze vraag dringt deze constellatie door in het verborgen collectieve verleden van Nederland.

Lees meer »

Samenleven in eenheid

Ontwikkelingen in politiek en samenleving zijn de onderwerpen die in onze constellatie voor het voetlicht komen. Met elkaar verbinden we ons met het ‘knowing field’

Lees meer »

Energetics

Deze constellatie deelt ervaringen en onderzoekt vraagstukken vanuit een energetisch perspectief. Energie draagt informatie in de ruimte tussen het materiële dat we om ons heen

Lees meer »