Privacy statement

Privacyverklaring Stichting Center for Human Emergence (CHE-NL) Bijgewerkt: 19 november 2018 Ingangsdatum: 25 mei 2018 Inleiding Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG geeft natuurlijke personen meer rechten en geeft organisaties (zoals CHE-NL) meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. CHE-NL voldoet aan de regelgeving die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. In de nieuwe verordening krijgen natuurlijke personen het recht om te weten wie hun persoonsgegevens opslaat en welke gegevens worden bewaard, maar ook de mogelijkheid te eisen dat hun gegevens verwijderd worden of bezwaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan het ‘toestemming geven’ (of af kunnen melden) voor een nieuwsbrief of uitnodiging die per e-mail worden verstuurd. Onze ‘Privacyverklaring’ is vanaf nu op de website van CHE-NL te vinden. Privacyverklaring van CHE-NL Waarom deze privacyverklaring? Wij hechten veel belang aan uw privacy en wij zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals per 25 mei 2018 voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring informeren wij u hierover. Toepasselijkheid privacyverklaring Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer wij optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot persoonlijke gegevens van websitebezoekers en –gebruikers en wij het doel en de middelen bepalen voor de werking van die persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door CHE-NL en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van relaties: • deelnemers aan de cirkels, salons, constellaties, werkplaatsen, fora, projectgroepen en andere CHE activiteiten • personen die een actieve vrijwilligersrol vervullen binnen het CHE) • externe personen die een bijdrage (kunnen) leveren aan de CHE-activiteiten zoals inleiders op de salon = • donateurs • sponsoren • leveranciers • online bezoekers van onze website • e-mail adressen voor het ontvangen van de nieuwsbrief: en/of een aangegane samenwerking. CHE-NL behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig en verwerkt gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens? CHE-NL gebruikt de verkregen persoonsgegevens voor het realiseren van onze doelstelling. CHE-NL verzamelt persoonsgegevens bij deelname aan onze evenementen en activiteiten (bijvoorbeeld een salon of werkplaats), het ontvangen van een donatie, het abonneren op onze nieuwsbrief of het aangaan van een sponsorship of samenwerking. Deze persoonsgegevens worden verwerkt om tot optimale samenwerking met betrokkenen te komen en hen op de hoogte te houden van onze evenementen en activiteiten, o.a. via onze Nieuwsbrief. Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven. CHE NL kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Contact- en accountgegevens: zoals door u verstrekte voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; Betalingsgegevens zoals rekeningnummers voor het overmaken, dan wel incasseren van gelden in verband met een financiële afhandeling. Welke externe verwerkers gebruikt CHE? CHE-NL maakt gebruik van externe partijen. Overdrachten naar deze verwerkers zullen worden beschermd door passende waarborgen; namelijk het gebruik van standaardbepalingen voor gegevensbescherming en/of de EU-VS Privacy Shield. CHE NL zal redelijke en passende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle derde partijen die als sub-verwerker zijn ingeschakeld, de persoonlijke informatie verwerken die we hen toevertrouwen op een manier die in overeenstemming is met de vereisten van de AVG. Externe verwerkers: Naam: Verwerkingsactiviteiten: Gegevenslocatie (s): Google, Inc. Google Analytics – website gegevens verwerking Wereldwijd Eventbrite Eventmanagement – persoons- & betalingsgegevens Verenigde Staten Dropbox Persoonsgegevens Verenigde Staten Mailchimp Naam & email tbv nieuwsbrieven Verenigde staten Triodos Betalingsverkeer Nederland Hoe lang bewaart CHE NL uw gegevens? CHE NL bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. • Data website – jaarlijks • Data nieuwsbrieven Mailchimp & uitnodigingen Eventbrite – tot wederopzegging Inzage, correctie en verwijdering van gegevens Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens op verzoek in te zien en deze zo nodig aan te passen of te laten verwijderen. Neem daarvoor contact op met info@humanemergence.nl. Welke rechten heeft u? Indien u geen prijs meer stelt op informatie van CHE NL, dan kunt u hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de contactlink op onze website of de link om u uit te schrijven onderaan een nieuwsbrief en/of uitnodiging. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. U heeft de volgende rechten: – uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen; – inzage in de precieze persoonsgegevens die wij van u hebben; – het laten corrigeren van fouten; – het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; – intrekken van toestemming om uw persoonsgegevens op te slaan en te gebruiken; – bezwaar maken tegen een bepaald gebruik; en/of overdraagbaarheid van gegevens. Autoriteit Persoonsgegevens Natuurlijk helpen wij u ook verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? CHE-NL neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens op de website (zullen) gaan via een beveiligde verbinding (SSL). Over cookies Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Welke cookies kan CHE NL gebruiken? Een functioneel cookie die (a) uw browser en gebruikerssessie herkent (b) bijhoudt welke pagina’s u hebt bezocht (c) uw gebruikersvoorkeuren opslaat (d) analyses uitvoert om CHE NL te helpen haar service te verbeteren (e) assisteert bij het beheer en de beveiliging van onze website. (f) mogelijk maakt om u in of uit te schrijven voor nieuwsbrief of uitnodiging. Cookies die worden gebruikt door serviceproviders van CHE NL Onze serviceproviders gebruiken cookies en die cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Google Analytics CHE NL gebruikt Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van de website door middel van cookies. De verzamelde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van onze website te maken. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/. Sociale Media Op onze website staan knoppen van Facebook, LinkedIn en Twitter. Met deze knoppen kùnnen bijvoorbeeld pagina’s gedeeld worden op social media. Social media plaatsen via de code van deze knoppen cookies. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u regelmatig zelf de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter om te zien wat er gebeurt met uw gegevens die via de cookies zijn verzameld. Hoe kunt u cookies beheren? In de meeste browsers kunt u weigeren om cookies te accepteren en cookies te verwijderen. De methoden om dit te doen variëren van browser tot browser en van versie tot versie. Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites. Als u cookies blokkeert, kunt u misschien niet alle functies van onze website gebruiken. U kunt echter via deze links actuele informatie verkrijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies: (a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome); (b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox); (c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera); (d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer); (e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); en (f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge). Wijziging Privacyverklaring Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen in onze privacyverklaring zullen wij aanpassen in onze privacyverklaring. Wij adviseren daarom om met regelmaat onze actuele privacyverklaring te bestuderen. Vragen, opmerkingen, klachten en contact Mocht u de indruk hebben dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u andere vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring of over de wijze waarop CHE NL omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@humanemergence.nl. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Het bestuur van Center for Human Emergence Nederland  

If you’re looking to earn an A on your college essay You can get essay writer help. There is a reputable writer online who will handle your assignment https://www.benzinga.com/pressreleases/21/09/ab23041067/4-top-rated-essay-writing-services-2021 and make sure you get it right. Many of these writers are accessible 24/7. You can reach them anytime and get help with creating an essay. The essay’s progress could be revised or updated. Utilizing a writing service for essays is an ideal option since they’ll stay in contact with you and notify the deadline for your purchase.