Welkom bij Center for Human Emergence

Welk stukje van de puzzel heb jij in handen? 

Onze samenleving ondergaat een transitie van ongekende omvang. De klimaatcrisis, de (politieke) polarisatie in de maatschappij, de knelpunten in de gezondheidszorg, de consequenties van internationale verschuivingen zoals de Brexit, en natuurlijk sinds kort de invloed van de pandemie, Covid19. Het zijn voorbeelden van problemen die het gevolg zijn van onze successen in de afgelopen decennia. Welke kant gaat het heen en (hoe) kunnen we hier invloed op uitoefenen? En wat kan jouw bijdrage zijn?

welk stukje van de puzzel heb jij?

Oplossingen kunnen niet gevonden worden als we dezelfde manier van denken en handelen hanteren die de problemen veroorzaakt hebben. We staan voor de uitdaging om nieuwe, meer complexe en creatieve manieren van denken en doen te ontwikkelen.

Deze uitdaging aangaan vraagt bewustzijn èn een wilsbesluit. Het Center for Human Emergence NL (CHE NL) wil daar haar bijdrage aan leveren vanuit het Integrale perspectief. (Zie gedachtegoed)

We doen dat in Salons, Constellaties, Online Café’s en projecten. Actuele thema’s zijn: dekolonisatie, nieuwe politiek, burgerinitiatieven op wijkniveau, communicatie, energetisch werken, collectief schaduwwerk en de persoonlijke ontwikkeling die daarvoor nodig is.

(Hernieuwde) Intentie en uitgangspunten CHE

Het CHE heeft sinds juni 2020 een nieuwe focus.

Intentie: de ontwikkeling van integraal (geel) leiderschap ten behoeve van maatschappelijke vernieuwing 

De uitgangspunten waarmee we deze intentie willen realiseren, zijn:

We gaan uit van eenheid bij alles wat we doen
We erkennen natuurlijke orde in alle leven
We vervullen de rol die de onze is
We handelen als de tijd rijp is en verduren zo niet
We verhelderen creatieve spanning tot nieuw inzicht zich aandient
We handelen vanuit wederzijds vertrouwen en zijn steeds bereid rekenschap te geven aan elkaar en het geheel
We brengen bewust en onbevreesd authentiek zijn in de praktijk:
– we openen ons hart voor de stem van het geheel
– we geven gehoor aan de evolutionaire impuls zoals die als ons opkomt
– we handelen – als onderdeel van die impuls – met snelheid, precisie en liefde.

Hoe is het, als we deze intentie en uitgangspunten in alle aspecten van ons leven uitdrukken?

Is het CHE iets voor jou?

Het CHE is er voor iedereen die resoneert met bovenstaande intentie en uitgangspunten. Op deze website krijg je een indruk van wat het CHE doet, zoals in Werkplaatsen,  Salons [link] en Constellaties [link].

Interesse & in contact blijven?

Je kunt je inschrijven voor onze Nieuwsbrief en voor onze Uitnodigingen voor Salons, en andere activiteiten. Aanmelden doe je hier .

ANBI status

De stichting Center for Human Emergence is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

ANBI logo