Navigeren door
deze complexe wereld
vanuit integraal
bewustzijn!
Integraal Leiderschap

De wereldwijde spanningen die zich de laatste decennia laten zien, raken vele mensen diep in het hart. Hoe moeten we ons verhouden tot uitdagingen als pandemieën, racisme, honger, smeltende gletsjers en geopolitieke dreigingen? En hoe om te gaan met onze jachtige levensstijl en het gemis aan verbondenheid, waarheid, richting en betekenis op individueel niveau?

Het CHE (Center for Human Emergence) gaat uit van het besef dat eenheid een gegeven is en dat de huidige complexiteit om een geheel nieuw paradigma vraagt, dat alles wat we tot nu toe kennen, overstijgt en includeert. Daarom onderzoekt het CHE hoe Integraal leiderschap kan bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing en een stevige basis kan bieden voor de realisatie van ieders persoonlijke missie. We nodigen je van harte uit om deel te nemen en je talent in te zetten.

Wake up

ontwikkelen van je spirituele besef

Lees verder

Grow up

opgroeien via de verschillende ontwikkelstadia
Lees verder

Clean up

opschonen van je oude patronen en valkuilen

Lees verder

Show up

je inzetten voor en manifesteren in de wereld
Lees verder
Aandachtsvelden

Dekolonisatie

Hoe bevrijden wij onszelf van het koloniale verleden?
OPEN THEMA

Integraal Leiderschap

Ontwikkelen van Integraal leiderschap
OPEN THEMA

Politiek

Hoe worden de besluiten over ons leven genomen?
OPEN THEMA

Duurzame samenleving

Hoe stappen we het jaar 2100 in?
OPEN THEMA

Energetics

Stromende velden
OPEN THEMA

Global

Wereldwijde ontwikkelingen
OPEN THEMA
Jezelf ontwikkelen en je talent inzetten
Ontmoeten

Van impasse naar doorbraak in de Nederlandse politiek, CHE-salon

Onderzoeken

Constellatie Dekolonisatie

Meedoen in actie

burgerberaad klimaat en milieu

Lezen

Ontkiemend zaad Beleidsplan CHE 2023-2025

Ontwikkelen

Spiral Walk!

Partneractiviteiten

Humanity Rising

Actueel zien en horen

Israël-Palestine: Interview with Harari