The art of hosting

Wanneer alles wat we nodig hebben er al is. Wanneer we ervan uitgaan dat we als mensen voldoende weten om de volgende stap te kunnen benoemen en te kunnen zetten, dan gaat het erom processen door te lopen die hier recht aan doen.

Onder de naam ‘The Art of Hosting and Harvesting Conversations that Matter’ zijn een aantal sociale technologieën samengebracht die helpen de collectieve wijsheid boven tafel te krijgen. Door te werken met de cirkel, met World Café, Open Space Technology en Appreciative Inquiry komt het individu tot z’n recht in een collectief proces van het oogsten van wat elk aan ervaring, kennis en inzicht in zich draagt. Het is samen ontdekken en door de gezamenlijke ontdekking ook eigenaar zijn van wat zich aandient.

Meer info op de Art of Hosting website.

Overige bronnen