Meshworking™

In essentie gaat Meshworking™ over de manier waarop we een verscheidenheid aan stakeholders zo achter een gezamenlijk hoger doel scharen, dat er werkelijke vooruitgang geboekt kan worden in het oplossen van complexe vraagstukken. Anders dan in een netwerk waarin de verbindingen tussen de partners gericht zijn op het eigen belang, wordt ieders eigen belang geplaatst binnen de context van het gemeenschappelijke belang of purpose. In een Meshwork™ is dan ook veel aandacht voor de unieke kwaliteiten van elk van de partners en de manier waarop die nog beter tot hun recht kunnen komen. Meshworking™ maakt het mogelijk de verhouding bloot te leggen tussen de drijvende motivaties en belangen van elk van de partners en het gemeenschappelijke doel. Dit maakt dat partners in een Meshwork™ samen veel meer kunnen bereiken dan elk van de partners afzonderlijk.

Het MDG5 project is een mooi voorbeeld van het toepassen van het Meshwork.

Overige bronnen