Chaordic Design (Dee Hock)

Het doel van Chaordisch ontwerpen is om nieuwe organisatieconcepten te ontwikkelen en implementeren. Concepten die resulteren in een gelijkwaardiger verdeling van macht en rijkdom, verbeterde gezondheid en een grotere compatibiliteit met de menselijke geest en natuurlijke omgeving en systemen.

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=Hi19kOpX6A4

Overige bronnen