Spiral Dynamics

Spiral Dynamics is een wereldwijd toegepast model dat inzicht geeft in menselijke ontwikkeling en veranderprocessen. Kennis van Spiral Dynamics (SD) is uitermate waardevol om grip te krijgen op de veelzijdige behoeften (waarden en drijfveren) van individuen, teams, organisaties en samenleving.

SD geeft inzicht in de verschillende waardesystemen (ook wel waarden, drijfveren en/of kleuren genoemd) van mensen. Waardesystemen weerspiegelen de voorkeuren in wereldbeelden, overtuigingen en intrinsieke drijfveren. Ze worden bepaald door ieders neurologische ‘bedrading’ (aanleg/opvoeding) en de perceptie van levensomstandigheden. Intrinsieke drijfveren zijn sterk bepalend voor onze perceptie, ons denken, voelen, handelen en vermijden. Waardesystemen geven als het ware aan hoe we denken en waarom we doen wat we doen.

Acht Waardensystemen

Vanuit het oorspronkelijke werk van grondleggers Prof. Clare W. Graves, Dr Don Beck en Christopher Cowan zijn er 8 unieke waardesystemen gedefinieerd, allen getypeerd door een kleur.

  • Beige: overleven en eerste levensbehoefte
  • Paars: verwantschap, veiligheid en geborgenheid
  • Rood: wilskracht, macht en passie
  • Blauw: stabiliteit, orde en moraliteit
  • Oranje: zelfontplooiing, rationaliteit en resultaat /succes
  • Groen: gemeenschapszin, gevoelens en harmonie
  • Geel: integraal, synergie en systemisch
  • Turkoois: holisme, kosmisch bewustzijn en synthese

Deze waardensystemen zijn een van de manieren om naar ontwikkelingsstadia te kijken (onderdeel van het Integrale Model), Het CHE koppelt deze stadia ook aan de vier kwadranten en spreekt dan van Spiral Dynamis integral (SDi).  Lees meer over de 8 waardesystemen van Spiral Dynamics en bekijk inspirerende video’s op onze online leeromgeving: www.spiraldynamicsintegral.nl

Via onze samenwerkingspartners Synnervate  en Valuematch kunt u zich verder verdiepen in de waardensystemen en hoe deze binnen uw organisatie toe te passen.

Overige bronnen