Grow-up, Wake-up, Screw-up, Clean-up en Show-up

Ken Wilber stelt dat onze persoonlijke ontwikkeling vier belangrijke dimensies heeft: opgroeien (Grow-up), ontwaken (Wake-up), opschonen (Clean-up) en manifesteren (Show-up). Allereerst groeien we op via verschillende stadia zoals SDi en andere ontwikkelingsmodellen aangeven. Van baby tot volwassene volgen we een weg waarin we steeds meer inzicht in ons bestaan kunnen krijgen en onze blik ook steeds wijder wordt: van egocentrisch via etno- en wereld-centrisch naar kosmocentrisch. De tweede dimensie is ontwaken: het spirituele besef dat ons vanuit de illusie van afgescheidenheid brengt naar het inzicht dat we deel zijn van het geheel. De derde dimensie betreft het voortdurend alert zijn op je eigen valkuilen en oude patronen. Belangrijk om te weten wat jouw triggers zijn en hoe je er vandaan kunt blijven. Zo bouwen we een sterke authentieke persoonlijkheid waarmee je je kunt inzetten voor en manifesteren in de wereld ten behoeve van het grotere geheel.

Deze vier dimensies voor persoonlijke ontwikkeling zijn niet lineair, maar ontstaan in een zekere samenhang met elkaar. Opgroeien en manifesteren gaan vaak hand in hand, ook in de vorm waarin iets in de wereld wordt gezet. De aandacht voor ontwaken en opschonen komt meestal pas echt tot wasdom in het Groene waardensysteem. Alle vier dimensies bieden ontwikkelingspotenties. De toegang daartoe ontstaat door fouten te durven maken en daarvan te leren (Screw-up). Het CHE gebruikt deze dimensies als ingangen om Integraal leiderschap te ontwikkelen.

Adeline van Waning schreef een interessant boek over deze dimensies: Opgroeien en Ontwaken, de integrale benadering. Boeddhistische, psychologische en maatschappelijke invalshoeken. Zie ook https://www.uitgeverijrheia.nl/webshop/opgroeien-en-ontwaken.

Overige bronnen