Turquoise Research (2011)

Dit onderzoeksproject kwam voort uit het gevoel dat een nieuw paradigma zich aandient waarbinnen andere wetten gelden die elegante simpele oplossingen genereren voor een aantal van de complexe problemen waarmee we ons intensief bezighielden. In Spiral Dynamics termen wilden we op een speelse, integrale en gedisciplineerde manier de shift onderzoeken van Groen-Geel (Harmonie-Integratie gedreven) naar Geel-Turquoise (Integraal-Holistisch). Hiervoor kozen we de methode van action learning waarbij verkregen inzichten in de praktijk worden getoetst aan de hand van de vraag: ‘Welke uitingen van Turquoise nam je waar in mensen, interacties, gedragingen individueel en collectief en in technologieën en wat betekent dit voor ons begrip van het Turquoise waardesysteem?’ Het onderzoek kende drie fasen: 1. Ontwerp van een Integraal Research Framework zodat we een goed gedefinieerd praktijkgebied hadden voor het onderzoek onder leiding van Ard Hordijk. 2. Toepassen van het research framework in 3 contexten:
  • Een scoping study voor ether energie technologie (research door Lisette Schuitemaker)
  • Solutions to Climate Change op COP16 in Mexico (research door Anne-Marie Voorhoeve)
  • CHE NL’s eigen ervaring in het toepassen van een Turquoise perspectief op de ontwikkeling van onze organisatie (research door Jasper Rienstra)
3. Oogsten en integreren van bevindingen alsmede presenteren van eerste reflecties hierop (door Peter Merry in samenwerking met Ard Hordijk) Hier kunt u dit onderzoek downloaden: Turquoise-Research-Project-Phase-1-Report.

Andere items

burgerberaad klimaat en milieu

De kans dat dit Burgerberaad in 2022 echt gaat plaats vinden wordt steeds groter!!! Ondersteun onze acties! De klimaat- en ecologische crises bedreigen ons allemaal http://www.burgerberaadklimaat.nu

Read More »

ALL CHANGE! (2012)

Hoe krijg je vat op verandering? Na de Franse overheersing ontstond in 1813 – 1815 het koninkrijk Nederland. In 1839 scheidt België zich af, in

Read More »