burgerberaad klimaat en milieu

De kans dat dit Burgerberaad in 2022 echt gaat plaats vinden wordt steeds groter!!! Ondersteun onze acties! De klimaat- en ecologische crises bedreigen ons allemaal http://www.burgerberaadklimaat.nu

Om de aarde leefbaar te houden en economische schade als gevolg van de klimaatcrisis te beperken, zijn snel grote veranderingen nodig. De afgelopen decennia bleek het voor regeringen onmogelijk om tot een toereikende aanpak van de klimaat- en ecologische crisis te komen.

De coalitie Burgerberaad Klimaat &Milieu waar ook het CHE aan meedoet, heeft een manifest opgesteld, nu ondertekend door meer dan 70 organisaties. Er is ook een petitie gestart die door meer dan 6000 mensen is ondertekend.

Wij roepen de politiek op een ambitieus Burgerberaad Klimaat & Milieu in te stellen waarin gelote burgers maatregelen bedenken om de klimaatcrisis te bestrijden en biodiversiteitsverlies tegen te gaan.

Op 22 juni 2021 hebben we onderstaand manifest en een korte tekst voor het regeerakkoord op speelse wijze aangeboden op het Binnenhof aan Rutte en aan een aantal 2e Kamerleden.

Dit Burgerberaad Klimaat & Milieu:

  1. wordt opgenomen in het nieuwe regeerakkoord en begint in het najaar van 2021;
  2. bestaat uit een door loting samengestelde groep burgers (minimaal 150), die een eerlijke afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking en die voldoende tijd krijgt om zich te informeren en te beraden;
  3. heeft een open vraagstelling, die ruimte biedt voor aanbevelingen die verder gaan dan het huidige beleid, bijvoorbeeld: ‘Welke sociaal rechtvaardige maatregelen kan Nederland nemen om de ecologische balans te herstellen en de opwarming van de aarde met meer dan 1,5 graad te voorkomen?’
  4. houdt rekening met de laatste inzichten uit de wetenschap en een aantal gidsprincipes**, waaronder: planetaire grenzen, sociale rechtvaardigheid en het voorzorgsbeginsel
  5. biedt deelnemers begrijpelijke en evenwichtige informatie aan en geeft hen de mogelijkheid ook zelf documentatie en sprekers aan te vragen;
  6. krijgt een duidelijk mandaat , zodat aanbevelingen politiek opgevolgd worden als ze de steun hebben van bijvoorbeeld 65% van de deelnemers;
  7. wordt opgezet en begeleid door een onafhankelijke, non-profit organisatie;
  8. waarborgt dat iedere ingelote persoon ook daadwerkelijk mee kan doen, bijvoorbeeld door een dagvergoeding te bieden en compensatie van kosten voor reis, verblijf en kinderopvang;
  9. krijgt voldoende tijd en middelen voor voorbereiding, uitvoering, monitoring, evaluatie en het toezicht op de opvolging van de aanbevelingen;
  10. wordt voorafgegaan door een brede maatschappelijke dialoog over het Burgerberaad Klimaat & Milieu.

Ga naar www.burgerberaad.nu en teken de petitie

Andere items

ALL CHANGE! (2012)

Hoe krijg je vat op verandering? Na de Franse overheersing ontstond in 1813 – 1815 het koninkrijk Nederland. In 1839 scheidt België zich af, in

Read More »

Turquoise Research (2011)

Dit onderzoeksproject kwam voort uit het gevoel dat een nieuw paradigma zich aandient waarbinnen andere wetten gelden die elegante simpele oplossingen genereren voor een aantal

Read More »