Hello Circular World (2012-2013)

Vanuit de gesignaleerde behoefte dat mensen in deze tijd van verandering willen weten waar ze het verschil kunnen maken, is het project ‘Hello Circular World’ gestart onder leiding van Anne-Marie Voorhoeve. Doel was het opzetten van een multi-mediale langlopende campagne die zich langzaam ontvouwt waarin het dieperliggende verlangen naar transformatie een zichtbare, tastbare en herkenbare stem krijgt, waarmee mensen ook hun stem ‘gemakkelijk’ kunnen manifesteren om te komen tot een zinvol samenspel tussen mensen, tussen mensen en merken en mens en natuur. Startschot van de campagne was een bijeenkomst met marketeers over hun leidende rol in het ‘cool’ maken van een duurzame levenshouding, wat ook het thema was van een interview in het Tijdschrift voor Marketing met Herman Wijffels en Anne-Marie Voorhoeve. In daaropvolgende ronde-tafel sessies met marketeers bleek het proces zich sneller te voltrekken dan gedacht. Ook andere organisaties omarmden het gedachtegoed van de circulaire economie ineens als volstrekt vanzelfsprekend waardoor het CHE het project op de waakvlam heeft gezet. Het projectteam heeft tijdens het traject op persoonlijk vlak gewerkt met de 5 kindconclusies en in monitoring met ECO-therapie en de inzichten uit het project Energetische Architectuur.

Andere items

burgerberaad klimaat en milieu

De kans dat dit Burgerberaad in 2022 echt gaat plaats vinden wordt steeds groter!!! Ondersteun onze acties! De klimaat- en ecologische crises bedreigen ons allemaal http://www.burgerberaadklimaat.nu

Read More »

ALL CHANGE! (2012)

Hoe krijg je vat op verandering? Na de Franse overheersing ontstond in 1813 – 1815 het koninkrijk Nederland. In 1839 scheidt België zich af, in

Read More »

Turquoise Research (2011)

Dit onderzoeksproject kwam voort uit het gevoel dat een nieuw paradigma zich aandient waarbinnen andere wetten gelden die elegante simpele oplossingen genereren voor een aantal

Read More »