Een Integrale kijk op (de)kolonisatie (2020-2021)

De Constellatie Dekolonisatie is in het voorjaar 2020 gestart met een verdiepend onderzoek naar (de)kolonisatie. Hiertoe worden verschillende en uiteenlopende bronnen gebruikt, maar ook en vooral vindt de zoektocht plaats in onze eigen geest, gevoelens en ervaringen. Hoe is ons koloniaal verleden van invloed op ons huidige bewustzijn? Naast vele persoonlijke ontdekkingen en het ontwikkelen van methoden om dit thema bespreekbaar te maken doen twee deelnemers van de Constellatie Dekolonisatie (Anita Floris en Leida Schuringa) nu een poging om (een deel van) de inzichten op papier te zetten.

Andere items

burgerberaad klimaat en milieu

De kans dat dit Burgerberaad in 2022 echt gaat plaats vinden wordt steeds groter!!! Ondersteun onze acties! De klimaat- en ecologische crises bedreigen ons allemaal http://www.burgerberaadklimaat.nu

Read More »

ALL CHANGE! (2012)

Hoe krijg je vat op verandering? Na de Franse overheersing ontstond in 1813 – 1815 het koninkrijk Nederland. In 1839 scheidt België zich af, in

Read More »

Turquoise Research (2011)

Dit onderzoeksproject kwam voort uit het gevoel dat een nieuw paradigma zich aandient waarbinnen andere wetten gelden die elegante simpele oplossingen genereren voor een aantal

Read More »