Energetische architectuur (2012 – heden)

Als materie verdichte energie is, kunnen we dan door het vergroten van de coherentie in de energetische architectuur bewerkstelligen dat de relationele en materiële dimensies beter zijn afgestemd op de universele levensprincipes, waardoor zowel de delen als het geheel vitaler worden? Dat was de hypothese waarmee Peter Merry een eerste verkenning heeft gedaan naar mogelijke uitgangspunten en werkwijzen waarmee mensen binnen het CHE aan de slag zouden kunnen. Hij baseerde zich hierin op wat hij leerde in de opleiding ECO-therapie, de technieken zoals Machaelle Wright die toepast vanuit Perelandra en zijn eigen ontdekkingen. Aanvullingen werden gedaan door Lisette Schuitemaker op basis van haar BSc in Brennan Healing Science en ervaringen in Findhorn. Zijn voorstellen voor het innerlijke werk van openen voor de ongeziene krachten in de schepping werden toegepast in het project Hello Circular World. Peter zet zijn onderzoek voort in de Constellatie Energetics [link] maar vooral in de context van Ubiquity University [link]. Zijn nieuwste boek Leading from the Field beschrijft de basisprincipes van deze benadering.

Andere items

burgerberaad klimaat en milieu

De kans dat dit Burgerberaad in 2022 echt gaat plaats vinden wordt steeds groter!!! Ondersteun onze acties! De klimaat- en ecologische crises bedreigen ons allemaal http://www.burgerberaadklimaat.nu

Read More »

ALL CHANGE! (2012)

Hoe krijg je vat op verandering? Na de Franse overheersing ontstond in 1813 – 1815 het koninkrijk Nederland. In 1839 scheidt België zich af, in

Read More »

Turquoise Research (2011)

Dit onderzoeksproject kwam voort uit het gevoel dat een nieuw paradigma zich aandient waarbinnen andere wetten gelden die elegante simpele oplossingen genereren voor een aantal

Read More »