Participatielab Next Level (2019-2020)

Binnen het CHE was de wens ontstaan om een werkgemeenschap te vormen die laat zien wat het oplevert als concrete maatschappelijk vraagstukken vanuit eenheidsbewustzijn en een integrale visie benaderd worden. De eerste stap in deze richting was de ontwikkeling van een Participatielab Next Level. In Nederland zien wij graag dat mensen de regie over hun eigen leven nemen en naar eigen vermogen een bijdrage leveren aan de maatschappij. We willen graag de kracht van de gemeenschap versterken en flexibel kunnen inspelen op een snel veranderende omgeving. Tegelijkertijd blijkt het lastig om de regie echt bij de gemeenschap te leggen. Aan initiatiefkracht geen gebrek, maar veel goede initiatieven worden gefrustreerd door blokkades in het samenspel met andere partijen. Vaak gaat het hierbij om geld, macht en een verouderd besturingssysteem. Dit oude systeem is gebaseerd op een paradigma dat alles los van elkaar ziet en vanuit die losse onderdelen een samenleving probeert op te bouwen. Dit heeft lange tijd goed gewerkt, maar is niet meer toereikend voor de huidige complexe uitdagingen. In het Participatielab Next Level staan we stil bij de diepere krachten in het nieuwe samenspel op lokaal niveau en wat nodig is om op een diepgaand niveau een verschil te kunnen maken. Wij brengen ervaren mensen vanuit verschillende rollen en domeinen bij elkaar om een rijk inspiratieveld te creëren. We werken met concrete casuïstiek uit de praktijk. Voor dit eerste prototype van het Participatielab Next Level vormden wij een van de 300 teams in het het Societal Transformation Lab van het Presencing Instituut van Otto Scharmer (Theory U). Ons team focuste op nieuwe besturingsmodellen in het samenspel op lokaal niveau in Nederland (Governance & Democracy). De concrete casussen die deelnemers inbrachten, hebben ze tijdens het lab onderzocht met stakeholders en daarna hebben ze uitgeprobeerd wat werkt.

Andere items

burgerberaad klimaat en milieu

De kans dat dit Burgerberaad in 2022 echt gaat plaats vinden wordt steeds groter!!! Ondersteun onze acties! De klimaat- en ecologische crises bedreigen ons allemaal http://www.burgerberaadklimaat.nu

Read More »

ALL CHANGE! (2012)

Hoe krijg je vat op verandering? Na de Franse overheersing ontstond in 1813 – 1815 het koninkrijk Nederland. In 1839 scheidt België zich af, in

Read More »

Turquoise Research (2011)

Dit onderzoeksproject kwam voort uit het gevoel dat een nieuw paradigma zich aandient waarbinnen andere wetten gelden die elegante simpele oplossingen genereren voor een aantal

Read More »