Samenleven in eenheid

Ontwikkelingen in politiek en samenleving zijn de onderwerpen die in onze constellatie voor het voetlicht komen. Met elkaar verbinden we ons met het ‘knowing field’ en delen we wat zichtbaar wordt. De ervaringen en inzichten die we opdoen, geven ons moed en inspiratie om vanuit 2nd tier in ons werk en dagelijks leven te staan.

Andere items

Constellatie Turquoise

Het doel van deze constellatie is om met elkaar het turquoise perspectief te onderzoeken, onze ervaringen ermee te delen en toe te passen op maatschappelijke

Read More »