Wat is een CHE constellatie?

Wat is een CHE constellatie?
Een CHE constellatie is een groep mensen die een bepaald thema zoals gezondheid of politiek gaat onderzoeken vanuit het integrale perspectief.  Op dit moment zijn er drie constellaties actief: de Constellatie Dekolonisatie, de Constellatie Energetics en de Constellatie Samenleven in eenheid.

Hoe zijn CHE Constellaties georganiseerd?
Mensen met eenzelfde interesse en passie voor integrale vernieuwing vormen zelf een constellatie rondom een bepaald thema. Vanuit een gemeenschappelijk doel dat ieders belang omsluit en overstijgt, wordt met behulp van een aantal principes van werken het proces aangegaan. Hierbij krijg je desgewenst ondersteuning en begeleiding. ‘CHE Constellaties’ is een verzamelnaam voor (kennis)netwerken, ‘communities of practice’ en praktische samenwerkingsverbanden.
In het begin zal het accent vaak liggen op kennis maken en kennis uitwisselen (netwerken), waarna de stap gezet kan worden naar samen leren en innoveren. Een volgende stap kan een verdere verdieping zijn om zo tot praktische implementatie van de nieuwe inzichten te komen. In deze CoP’s stellen mensen zich kwetsbaar op. Ze zijn bereid hun persoonlijke overtuigingen opzij te zetten, dilemma’s te delen en te luisteren naar wat er op komt in de groep als systeem De essentie van de ervaringen van de groep wordt vastgelegd en gecommuniceerd binnen het CHE en met externe geïnteresseerden.

Zelf een CHE Constellatie beginnen?
Spreken de uitgangspunten en het gedachtegoed van het CHE je aan? Wil je bijdragen aan onderzoek en ontwikkeling van de aandachtsvelden waar jezelf mee bezig bent? Het CHE faciliteert mensen en groepen die bepaalde inhoudelijke thema’s gezamenlijk willen uitdiepen en vormgeven. Download hier de CHE constellaties flyer 2021

Andere items

Samenleven in eenheid

Ontwikkelingen in politiek en samenleving zijn de onderwerpen die in onze constellatie voor het voetlicht komen. Met elkaar verbinden we ons met het ‘knowing field’

Read More »

Constellatie Turquoise

Het doel van deze constellatie is om met elkaar het turquoise perspectief te onderzoeken, onze ervaringen ermee te delen en toe te passen op maatschappelijke

Read More »