Constellatie Dekolonisatie

Hoe werkt het koloniale verleden van Nederland door in de huidige wereld en in ons eigen leven? En hoe gaan wij om met de collectieve schaduwzijden ervan, zoals slavernij, kolonisatie, excessief geweld? Met deze vragen dringt de constellatie Dekolonisatie door in het collectieve verleden van Nederland. Wij zien het werken met historische crises -net als met persoonlijke problemen en trauma’s- als noodzakelijk voor onze verdere ontwikkeling en voor de transitie naar een volgend waardensysteem.

De constellatie begon in de lente van 2018 met drie personen – met wortels in Nederland, Amerika, Afrika en Indonesië – die in 2018 en 2019 een aantal bijeenkomsten organiseerden. In wisselende samenstelling onderzochten we tijdens die bijeenkomsten met name onze eigen relatie met de koloniale geschiedenis. In de loop van 2019 bleek dat er behoefte was aan een verdiepingsslag met een vaste groep mensen. Deze groep vormde zich begin 2020 met het commitment om gedurende een jaar zes bijeenkomsten bij te wonen. Hiermee breidde de constellatie zich uit tot zeven mensen. Inmiddels had corona haar intrede gedaan en werden de bijeenkomsten virtueel. Het onderzoek intensiveerde zich en de zes bijeenkomsten werden er uiteindelijk vele meer. Daarnaast lazen we boeken, artikelen, keken films en documentaires, luisterden podcasts en deelden informatie in een groepsapp. Deze informatie wordt binnenkort op deze website toegankelijk gemaakt.

Belangstelling? Neem contact op met Sumadi Bambang Oetomo

Andere items

Samenleven in eenheid

Ontwikkelingen in politiek en samenleving zijn de onderwerpen die in onze constellatie voor het voetlicht komen. Met elkaar verbinden we ons met het ‘knowing field’

Read More »

Constellatie Turquoise

Het doel van deze constellatie is om met elkaar het turquoise perspectief te onderzoeken, onze ervaringen ermee te delen en toe te passen op maatschappelijke

Read More »