Energetics

Deze constellatie deelt ervaringen en onderzoekt vraagstukken vanuit een energetisch perspectief. Energie draagt informatie in de ruimte tussen het materiële dat we om ons heen zien. Het geeft vorm aan de materiële wereld en weerspiegelt ontwikkelingen daar. Door te participeren in het energetisch veld neem je meer van het leven mee in je waarnemingen, beslissingen en interventies. Nieuwe leden zijn welkom. Graag eerst contact opnemen met Peter Merry .

Andere items

Dekolonisatie

Hoe gaan wij om met onze collectieve schaduwzijden (slavernijverleden, kolonisatie, Indonesië)? Met deze vraag dringt deze constellatie door in het verborgen collectieve verleden van Nederland.

Read More »

Samenleven in eenheid

Ontwikkelingen in politiek en samenleving zijn de onderwerpen die in onze constellatie voor het voetlicht komen. Met elkaar verbinden we ons met het ‘knowing field’

Read More »