Nieuws

Geplaatst op 9 april 2013

Als benoemd wordt wat aan de hand is, ontspant het systeem en kan nieuwe informatie zich kenbaar maken. Dat vaardig doen is een van de kwaliteiten die we bij het CHE ontwikkelen. Ik merkte het aan den lijve toen ik mezelf op 1 maart jl. voorstelde in de rol van Integral Alignment Officer en daarmee Lead van CHE NL. Ik betrek ook de rol van Organisational Spaceholder die ik sinds 2008 vervul in dat leiderschap, want zo zie ik het voor me: holding space voor wat er via ons als gewijd partnerschap in leven wil gebeuren in deze wereld in transitie en ieder stimulerend om in verbinding en vrijheid de geëigende rol daarin te spelen, daarbij optimaal gebruik makend van alles wat we de afgelopen acht jaar samen hebben onderzocht en ontwikkeld.

En dat is nogal wat. We deden onderzoek naar de kenmerken van Turquoise ofwel het holistische paradigma. We ontwikkelden meshworking als manier om met talloze stakeholders in complexe vraagstukken samen te werken aan het gemeenschappelijke doel. We onderzochten hoe we verandering kunnen bewerkstelligen door energetisch te werken. We bekwaamden ons in het hosten van salons op zo’n manier dat nieuw inzicht zich aandient.

De komende tijd zal vooral in het teken staan van de belichaming en integratie van alles wat we hierdoor te bieden hebben in de wereld waarin nieuwe vormen zich willen manifesteren. We strakken de organisatie op door ons onder leiding van Koen Bunders opnieuw te committeren aan de beoefening van Holacracy. Met de helderheid die deze organisatievorm schept en de vrijheid die het iedereen geeft om het werk op een eigen manier in te richten lijkt dit nog altijd het systeem van de toekomst.

In samenwerking met andere CHE’s wereldwijd geven we in een aantal webinars inzicht in de dynamiek van verandering. We gaan door met het tweewekelijks aanbieden van salons als plek waar het nieuwe zich kenbaar maakt en met de constellaties waar mensen uit de praktijk nieuwe vormen vinden. Vaak is het, zoals prof. Cees Zwart het ooit noemde, koerszoekend sturen. We gaan naar nieuwe vormen maar hoe die eruit zien en hoe je er komt, weet niemand. Het enige dat je kunt doen is je kompas richten. Dat doet het CHE door de gemeenschappelijke bestemming te formuleren als ‘een gewijd partnerschap in leven’. Uitgaande van eenheid, natuurlijke orde in alle leven erkennend, de rol vervullend die wij te vervullen hebben, handelend als de tijd rijp is en verdurend zo niet, creatieve spanning verhelderend tot nieuw inzicht zich aandient, handelend vanuit wederzijds vertrouwen en te allen tijde bereid rekenschap te geven aan elkaar en het geheel – zo moeten we er komen, ook als we de koers nog niet kennen.

Lisette Schuitemaker