Constellaties

Constellaties

Wat is een CHE Constellatie?

Een CHE constellatie is een groep mensen die een bepaald thema zoals gezondheid of politiek gaat onderzoeken vanuit het integrale perspectief. Op dit moment zijn er drie constellaties actief: de Constellatie Politiek, de Constellatie Energetics en de Constellatie De-kolonisatie.

“De huidige tijd vraagt om nieuwe oriëntaties, nieuwe manieren van leven, werken en organiseren. We zoeken praktische wegen om een samenleving vorm te geven waarin samenhang en duurzaamheid voorop staan. Het CHE brengt mensen bij elkaar die zich daarvoor willen inzetten. Ik verwacht van het CHE baanbrekende bijdragen aan de maatschappelijke vernieuwing.” – Herman Wijffels

Galaxy

Hoe zijn CHE Constellaties georganiseerd?

Samen met mensen met dezelfde interesse en passie voor integrale vernieuwing, organiseert een constellatie zichzelf. Vanuit een gemeenschappelijk doel dat ieders belang omsluit en overstijgt, wordt met een aantal principes van werken het proces aangegaan. Hierbij krijg je desgewenst ondersteuning en begeleiding. ‘CHE Constellaties’ is een verzamelnaam voor (kennis)netwerken, ‘communities of practice’ en praktische, bewuste samenwerkingsverbanden.

In het begin zal het accent vaak liggen op kennis maken en kennis uitwisselen (netwerken), waarna de stap gezet kan worden naar samen leren en innoveren. Een volgende stap kan een verdere verdieping zijn om zo tot praktische implementatie van de nieuwe inzichten te komen. Belangrijk hierbij is de gezamenlijke wens en intentie, het opzij kunnen zetten van persoonlijke ego’s en het luisteren naar wat er op komt in de groep als systeem. De essentie van de ervaringen van de groep worden vastgelegd en gecommuniceerd binnen het CHE en met externe geïnteresseerden.

Om een voorbeeld te geven: de laatste Constellatie is De-kolonisatie waarbij de volgende vraag in het midden ligt. Hoe gaan wij om met de (schijnbare) tegenstellingen tussen verschillende religies, maar ook met onze collectieve schaduwzijden (slavernijverleden, kolonialisatie, Indonesië)? Wij zien het werken met (historische) crises – net als persoonlijke problemen en trauma’s – als noodzakelijk om een volgende evolutionaire stap te kunnen zetten en de transitie naar een volgend waardesysteem te maken.

Download hier de CHE constellaties flyer v.1.5.

Zelf een CHE Constellatie beginnen?

Spreken de uitgangspunten en gedachtegoed van het CHE je aan? Wil je bijdragen aan onderzoek en ontwikkeling van en binnen je eigen interesse en/of vakgebied? Het CHE faciliteert mensen en groepen die bepaalde inhoudelijke thema’s gezamenlijk willen uitdiepen en vormgeven. Wat we te bieden hebben: ervaring met integrale organisatie principes en werkvormen (o.a. Theory U, Art of Hosting, AQAL), communicatiekanalen (o.a. nieuwsbrief en salons) en een breed netwerk van mensen die een integraal perspectief hanteren.


Constellaties die nu actief zijn:


Peter van der Vliet
Integral politics
E-mail