Salons

Elke twee weken is er een CHE Salon. Dit is dé plek om eens kennis te komen maken, de CHE werk- en denkwijze te ervaren, inspiratie op te doen. Op de salons laten de mensen die binnen het CHE actief zijn zien wie ze zijn en waar ze mee bezig zijn. Tegelijkertijd oefenen we in het benaderen van onderwerpen vanuit het perspectief van het geheel met behulp van modellen als Spiral Dynamics, het Integrale Model en Theory U.

Salons are lively gatherings where people engage in ‘big talk’ – talk that amuses, challenges, amazes, and is sometimes passionately acted upon. From the ancient Greek symposia to Gertrude Stein’s famous Paris gatherings, salons have always been the incubator of provocative – at times even dangerous – ideas: the frontiers of cultural change.
— Salons, the Joy of Conversation

De CHE salons zijn plekken waar je nieuwe inzichten kunt opdoen en hiermee kunt oefenen. Steeds een combinatie van ervaring en theorie. De inleiders zijn mensen met kennis van zaken die vanuit eigen ervaring en overstijgend perspectief licht laten schijnen op een onderwerp dat ze na aan het hart ligt. Inleiders worden uitgenodigd met het aanwezige gezelschap hun eigen grens te verkennen zodat de avond ook hun nieuw inzicht oplevert. Als de inleider het thema tot leven heeft gebracht, start het gezamenlijke onderzoek. Om te kunnen tappen uit de collectieve wijsheid en intelligentie beoefenen we op de salons ongebruikelijke vormen van gesprek voeren zoals naar het midden spreken, niet op elkaar reageren en werken met stilte.

De avonden worden gefaciliteerd door mensen die bij het CHE een rol vervullen. Zij ‘hosten’ op zo’n manier dat de aanwezigen al lerend luisteren naar ‘wat gezegd wil worden’ zodat het onderwerp via de aanwezigen meer van zichzelf ontdekt.

De agenda voor de salons in 2018:.

Salons  2019

        De salons in het najaar 2019 zullen in het teken staan van 8 ‘Kleuren-Salons’.

Een salon bezoeken
De CHE Salons vinden meestal plaats op Venwoude, Vuursche Steeg 1, Lage Vuursche van 19.00 tot 21.30 uur.

We bieden deze salons aan vanuit de ‘Intentie en Uitgangspunten’ van het CHE. Om dit mogelijk te kunnen blijven maken vragen we een financiële bijdrage in de organisatiekosten. Het richtbedrag is tenminste € 7,50.

Soms is het mogelijk voorafgaand aan de salon om 18.00 uur samen te eten. Dit wordt aangegeven in de uitnodiging.

Om rekening te kunnen houden met aantallen deelnemers en organisatie vragen we je uiterlijk de zondag voor de salon je aan te melden via salons@humanemergence.nl.

Schrijf je in op de mailinglijst om eens per twee weken een uitnodiging voor de salon te ontvangen.