Doneren

Wij zetten ons met een groot aantal mensen in voor de verdere groei en ontwikkeling van het CHE en haar doelstellingen. We werken met veel inzet en plezier onbezoldigd aan de verder groei van het CHE. Maar er worden natuurlijk ook kosten gemaakt. Daarom roept het CHE iedereen die haar doelstellingen en dit gedachtegoed ondersteunt op om niet alleen mee te denken en te doen, maar ook om financieel te steunen. Zo vergroot je de slagkracht van het CHE, maak je het mogelijk verder te professionaliseren en nog meer initiatieven te nemen.

Help mee door een automatische overschrijving van tenminste € 20 per maand of € 240 per jaar. Of neem een “synergon” van € 1.500 = 7 jaardonaties.

Maak je bijdrage over op IBAN rekeningnummer: NL51 TRIO 0212 4791 72 t.n.v. Stichting Center for Human Emergence te Amsterdam.

Het CHE NL is erkend als goed doel (ANBI), waardoor giften in veel gevallen aftrekbaar zijn voor de belastingen. Bij hogere bedragen is het zinvol een lijfrenteconstructie te overwegen. Meer informatie is te vinden in het Beleidsplan 2015-2018 of stuur een mail naar Diana de Groot (diana@humanemergence.nl)

Het CHE heeft voor de jaren 2013, 2014 en 2015 een jaarverslag opgesteld. U kunt hier het jaarverslag 2015 downloaden.