Opgroeien via de verschillende ontwikkelstadia

Van baby tot volwassene volgen we een weg waarin we steeds meer inzicht in ons bestaan kunnen krijgen en ons blikveld ook steeds ruimer wordt: van egocentrisch via etno- en wereld-centrisch naar kosmocentrisch. We gaan steeds meer zien hoe ieder perspectief van belang is om tot een integrale aanpak van vraagstukken te komen. Waar sta jij in dit proces van opgroeien? En wat heb je daarin meegemaakt?

Kinderen maken tijdens hun opgroeiproces verschillende fasen door. We kunnen daarbij kijken naar ontwikkelingslijnen zoals: motorisch, emotioneel, interpersoonlijk, cognitief, moreel. Ook groeit hun zelfbeeld en kijk op de wereld. Spiral Dynamics is één van de manieren om naar de ontwikkeling van deze zelfbeelden en perspectieven te kijken.

Na de lockdown kun je deelnemen aan een Spiral Walk om de verschillende perspectieven zelf te ervaren. Je krijgt dan ook meteen je persoonlijke SDi-profiel. Regelmatig kun je ook deelnemen aan een van onze kleurensalons. Als je al meer ervaring hebt met Spiral Dynamics, kun je ook de SD test  doen om te kijken hoe het met je kennis over SD gesteld is.

Dit opgroeien wordt deels aangestuurd door innerlijke processen en deels door levensomstandigheden: de omgeving waarin je opgroeit en de (on)mogelijkheden die die biedt. Fasen in ontwikkeling kennen een bepaalde volgorde en je kunt niet een fase overslaan. Vanaf het moderne (Oranje) waardensysteem ben je bewust bezig om jezelf te ontwikkelen: je kiest een opleiding en je leert vaardigheden en capaciteiten die nodig zijn in je werk en om succesvol te zijn. In een postmoderne (Groene) omgeving ontstaat er vervolgens meer ruimte om naar jezelf te kijken: je emoties, je manier van communicatie met anderen, waar je vastloopt (triggers) en waar dat vandaan komt. Je kunt je persoonlijke schaduwen gaan onderzoeken.

Clare Graves, die de basis heeft gelegd voor Spiral Dynamics, ontdekte dat er na het postmoderne (Groene) perspectief een grote sprong gemaakt gaat worden naar het volgende integrale (Gele) waardensysteem. Dat is nu gaande in de wereld. Het CHE focust vooral op die overgang naar Integraal denken en handelen omdat dàt is wat de huidige wereld nodig heeft. Lees hierover ook het artikel Op weg naar een Integraal Nederland

Wake up

ontwikkelen van je spirituele besef

Lees verder

Grow up

opgroeien via de verschillende ontwikkelstadia
Lees verder

Clean up

opschonen van je oude patronen en valkuilen

Lees verder

Show up

je inzetten voor en manifesteren in de wereld
Lees verder