Politiek

De wereld om ons heen zit vol enorme uitdagingen. Als burger willen we graag meedenken over vernieuwende oplossingen. Maar de politiek gaat traag.  Als er geen radicale kentering komt, gaan…

Continue ReadingPolitiek

Keti Koti Tafel

Surinaams spreekwoord: Als je de stenen op de weg laat liggen, dan struikelen je kinderen erover.  Mercedes Zandwijken: Vijftien jaar geleden deed ik voor het eerst mee aan een Sederavond…

Continue ReadingKeti Koti Tafel

Duurzame samenleving

Het CHE is ambassadeur van deTransitieMotor. De transitiemotor is een beweging van maatschappelijke initiatieven die een versnelling wil bewerkstelligen in de transitie naar meer duurzaamheid van de Nederlandse samenleving. Zij…

Continue ReadingDuurzame samenleving

Springtij

Springtij verenigt mensen die echt een verschil kunnen maken in de duurzame transitie. Zoals visionairen, ontwerpers, financiers, ondernemers, beleidsmakers, wetenschappers en studenten. Zij brengen mensen en kennis samen in een…

Continue ReadingSpringtij

Energetics

Je kunt de wereld zien als bestaande uit vaste objecten zoals een stoel, een tafel, een mens, een boom. Tegelijkertijd kun je diezelfde wereld ook begrijpen vanuit de verbindingen tussen…

Continue ReadingEnergetics

Global

Het CHE richt zich in eerste instantie op Nederland. Maar alles is met alles verbonden op deze aarde en wij volgen graag wat collega-organisaties ontwikkelen en aanbieden en dragen daar…

Continue ReadingGlobal