Duurzame samenleving

Het CHE is ambassadeur van deTransitieMotor. De transitiemotor is een beweging van maatschappelijke initiatieven die een versnelling wil bewerkstelligen in de transitie naar meer duurzaamheid van de Nederlandse samenleving. Zij doet dat door organisaties met elkaar te verbinden. Een van de activiteiten is het realiseren van een Burgerberaad Klimaat & Milieu. Het CHE heeft het manifest ondertekend en meegewerkt aan het starten van een petitie. Zie http://www.burgerberaadklimaat.nu

De klimaat- en ecologische crises bedreigen ons allemaalOm de aarde leefbaar te houden en economische schade als gevolg van de klimaatcrisis te beperken, zijn snel grote veranderingen nodig. De afgelopen decennia bleek het voor regeringen onmogelijk om tot een toereikende aanpak van de klimaat- en ecologische crisis te komen.

De coalitie Burgerberaad Klimaat &Milieu waar ook het CHE aan meedoet, heeft een manifest opgesteld, nu ondertekend door meer dan 70 organisaties. Half februari is ook een petitie gestart:

Wij roepen de politiek op een ambitieus Burgerberaad Klimaat & Milieu in te stellen waarin gelote burgers maatregelen bedenken om de klimaatcrisis te bestrijden en biodiversiteitsverlies tegen te gaan.

Dit Burgerberaad Klimaat & Milieu:

  1. wordt opgenomen in het nieuwe regeerakkoord en begint in het najaar van 2021;
  2. bestaat uit een door loting samengestelde groep burgers (minimaal 150), die een eerlijke afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking en die voldoende tijd krijgt om zich te informeren en te beraden;
  3. heeft een open vraagstelling, die ruimte biedt voor aanbevelingen die verder gaan dan het huidige beleid, bijvoorbeeld: ‘Welke sociaal rechtvaardige maatregelen kan Nederland nemen om de ecologische balans te herstellen en de opwarming van de aarde met meer dan 1,5 graad te voorkomen?’
  4. houdt rekening met de laatste inzichten uit de wetenschap en een aantal gidsprincipes**, waaronder: planetaire grenzen, sociale rechtvaardigheid en het voorzorgsbeginsel
  5. biedt deelnemers begrijpelijke en evenwichtige informatie aan en geeft hen de mogelijkheid ook zelf documentatie en sprekers aan te vragen;
  6. krijgt een duidelijk mandaat , zodat aanbevelingen politiek opgevolgd worden als ze de steun hebben van bijvoorbeeld 65% van de deelnemers;
  7. wordt opgezet en begeleid door een onafhankelijke, non-profit organisatie;
  8. waarborgt dat iedere ingelote persoon ook daadwerkelijk mee kan doen, bijvoorbeeld door een dagvergoeding te bieden en compensatie van kosten voor reis, verblijf en kinderopvang;
  9. krijgt voldoende tijd en middelen voor voorbereiding, uitvoering, monitoring, evaluatie en het toezicht op de opvolging van de aanbevelingen;
  10. wordt voorafgegaan door een brede maatschappelijke dialoog over het Burgerberaad Klimaat & Milieu.
Ga naar www.burgerberaad.nu en teken de petitie

Alle items

Springtij

Springtij verenigt mensen die echt een verschil kunnen maken in de duurzame transitie. Zoals visionairen, ontwerpers, financiers, ondernemers, beleidsmakers, wetenschappers en studenten. Zij brengen mensen

Lees verder »