Nieuws

Geplaatst op 9 april 2013

Zeven jaar geleden steunde een aantal mensen het startende CHE NL door een Synergon van E 1.500 te nemen, oftewel door hun bijdrage voor 7 jaar in een keer over te maken. Onlangs hebben we deze donateurs van het eerste uur bedankt voor hun vertrouwen en ze gevraagd of ze genegen zijn het werk nogmaals op zo’n manier mogelijk te maken. Ook u nodigen wij hierbij van harte uit om donateur te worden als u dit nog niet bent. Meer informatie hierover vindt u hier.

Voordat u doneert, wilt u wellicht weten hoe het CHE financieel draait. Het antwoord daarop is: goed. Het meeste werk wordt door vrijwilligers gedaan: de mensen die rollen vervullen, de salons hosten, het onderzoek doen in de constellaties, de interne retreats organiseren, zitting hebben in het bestuur. Deze vrijwilligers geven hun tijd en betalen daarnaast ook alle kosten die ze voor dit liefdewerk maken. Voor mensen die aan vlaggenschip projecten werken die meer tijd vragen dan van een vrijwilliger verwacht kan worden, hebben we de beschikking over een fonds van een gulle gever. Bij het vaststellen van de hoogte van de bedragen gaan we uit van de vraag: “Hoeveel heb jij nodig om dit te kunnen doen?”. Het komt daardoor voor dat de ene persoon betaald in een project werkt en de ander onbetaald, of dat de een voor hetzelfde werk meer ontvangt dan de ander. Door spanningen aan te gaan wanneer die bij zulk soort experimenten ontstaan, dragen wij bij aan het vinden van nieuwe verdienmodellen.

Mocht u nu willen bijdragen met een bedrag per maand, per jaar of voor 7 jaar, dan wordt uw gift bijvoorbeeld besteed aan het voortzetten van de salons die we al ruim 7 jaar tweewekelijks organiseren, het uitbouwen van de theorie en praxis van meshworking, de verdieping van het werken met de energetische architectuur of projecten die voortkomen uit de samenwerking tussen de zeer verschillende internationale CHE’s. Telkens is het motto ‘practice what you preach’. Aan den lijve ondervinden de mensen die bij het CHE actief zijn wat het vraagt om op zo’n manier samen te werken aan een gemeenschappelijk doel dat de gaven van allen tot wezenlijk nieuwe oplossingen leiden. Dit doen we elke keer dat we in welke vorm en met welk gezelschap dan ook samenkomen.

Wilt u deze manier van denken en doen ondersteunen, het rekeningnummer vindt u hier. Natuurlijk heeft CHE de ANBI-status waardoor giften aftrekbaar zijn. Het beleidsplan voor de komende jaren vindt u hier. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met een van de mensen die bij CHE NL een rol vervullen. Dank!