Integraal Leiderschap

Ontwikkelen van Integraal leiderschap

Het ontwikkelen en beoefenen van Integraal leiderschap is van groot belang voor de uitdagingen waar we op dit moment voor staan in de wereld. Vanuit het Integrale perspectief ben je in staat om beter te doorzien welke schijnbaar tegengestelde gezichtspunten voortdurend met elkaar in conflict zijn. De traditionele, moderne en postmoderne perspectieven gaan veelal uit van hun  eigen gelijk. Vanuit Integraal kun je zien dat al die visies een toegevoegde waarde hebben in de oplossingen die we nu nodig hebben.

Hoe ga je aan de slag met het (verder) ontwikkelen van je Integrale leiderschap? Het CHE gebruikt hiervoor de volgende vijf ingangen. Allereerst groeien we op via verschillende stadia zoals Spiral Dynamics (SD) en andere ontwikkelingsmodellen aangeven (grow up). Ten tweede ontwikkelen we het spirituele besef dat we deel zijn van het grotere geheel (wake-up). Tijdens dat ontwikkelingsproces komen we vaak in allerlei gedoe terecht (screw-up). Als we dat kunnen zien als een ‘blessing in disguise’ en onderzoeken waar de valkuil zit en waar die vandaan komt (clean-up), zijn we weer beter toegerust om onze missie in de wereld te vervullen (show-up).

Deze dimensies voor persoonlijke ontwikkeling zijn niet lineair, maar ontstaan in een zekere samenhang met elkaar. Ook zijn ze verankerd in je lichaam (embodiment). Als je bewust je Integraal leiderschap wilt ontwikkelen, zijn er oefeningen op al deze dimensies die je daarbij kunnen ondersteunen.

Zie ook  https://www.joinintegrallife.com/

Meer over dit onderwerp

Salons

Wat is Integraal leiderschap? Je kunt het ook Geel of Teal leiderschap noemen of Second Tier. Wij willen ons inzicht in deze evolutionaire vorm van

Lees verder »