Salon: ‘Spirituele Volwassenheid’


Spirituele Volwassenheid

o.l.v. Marinet Ritz

Maandag 24 september van 19.00 – 21.30 uur

Locatie: Centrum Venwoude, Vuurse Steeg 1, Lage Vuursche


Spirituele Volwassenheid

over de weg van menselijke rijping en volledig menszijn

Als de essentie van wie we ten diepste Zijn gezien is, kan er dan nog sprake zijn van rijping, ontwikkeling?

We lijken als mensheid op een punt van ontwikkeling te zijn gekomen waarop verdere groei vraagt dat we uit een volkomen ander vaatje gaan tappen dan we tot nu toe deden. We krijgen de kans om ons leven vorm te geven vanuit iets wezenlijkers, waardoor een nieuw potentieel beschikbaar komt. Ontwikkeling in de richting van dit nieuwe bewustzijnsniveau vraagt om een verandering in oriëntatie. Zo zijn het niet meer de gebeurtenissen die leidend zijn, maar de houding die je ernaar hebt. Je hoeft je handelen niet meer te laten leiden door de omstandigheden buiten je (reactief), maar je kunt gaan varen op een innerlijk kompas (creatief). Je aandacht richt zich niet op het uitsluiten van ongemak, maar op hetintegreren van alle levensbewegingen die zich aandienen.

Dit is een ontwikkeling waarin we volledig de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor ons leven, en waarin zich ware autonomie ontvouwt. Hierdoor kun je voor het eerst echt in contact zijn met de uitdagingen die je tegenkomt waardoor een natuurlijke wijsheid wakker wordt. Het is een weg waarin een steeds diepere verbondenheid met jezelf en met de omgeving voelbaar wordt.

De ervaring leert dat het motivatie, moed en liefde vraagt om dit nieuwe terrein te ontsluiten en om jezelf te bevrijden uit de beperkende patronen waarin we onbewust gevangen zitten.

In deze salon willen we het proces van spirituele ontwikkeling verkennen, waarin het non-duale bewustzijn en de duale weg elkaar raken: “je bent er al, er is niets te bereiken, en er is een proces van bevrijding en integratie nodig.”

Wat is spirituele volwassenheid eigenlijk? Wat betekent het voor de wereld?

  • Wat is er te zeggen over het ontwikkelingsproces van zelfbewustzijn naar Zelfverwerkelijking. Zijn hier stappen in te onderscheiden?
  • Hoe is de relatie met de ontwikkeling binnen de Spiral hierin?
  • Wat zijn voertuigen voor deze ontwikkeling?
  • Hoe zit het met vrije wil, doen/ niet doen, genade of inspanning?

We nodigen jullie van harte uit om samen te verkennen, te proeven en te onderzoeken over deze kwesties.

Marinet Ritz heeft zich de afgelopen 15 jaar intensief bezig gehouden met het onderzoeken en faciliteren van persoonlijke en collectieve transformatieprocessen (o.a. als trainer en staflid binnen de school voor Zijnsoriëntatie). Binnen Synnervate richt ze zich voornamelijk op leiderschap- en integrale organisatie-ontwikkeling. Als oprichter van de Opleiding Integrale Coaching leidt ze professionals op vanuit een nieuw ontwikkelingsperspectief dat gericht is op herstel van contact op alle niveaus, en het bevrijden van het menselijk potentieel.

Binnen het bestuur van het CHE vervult ze de rol van Integrity guardian.

Graag nodigen we je uit voor deze salon op maandag 24 september 2012. De salon begint om 19.00 en duurt tot 21.30 uur.

Samen eten

Het is mogelijk om gezellig en inspirerend, voorafgaand aan de salon samen te eten. Wij eten een vegetarische maaltijd tussen 18.00 en 18.30 uur. De kosten bedragen € 12,50 p.p. (contant en graag gepast daar aan de CHE Salonhost te voldoen) en het wordt op prijs gesteld wanneer we even helpen opruimen. Voor een goede planning van de keuken en de inkopen geven we het aantal eters op vrijdagochtend door. Dus geef je tijdig (uiterlijk vrijdagochtend voor 12.00 uur – 21 september 2012) op via salons@humanemergence.nl.

Mocht je onverwacht toch niet kunnen komen, stuur dan een sms naar Diana de Groot 06-43825794.

Bijdrage

We bieden deze salons aan vanuit de “ purpose en principles” van het CHE en om dat in de toekomst blijvend mogelijk te kunnen maken vragen we van jullie een financiële bijdrage, het richtbedrag is daarbij € 5,–.

Voorlopig programma komende salons

  • 8 oktober 2012: Lisette ’t Hooft – Seksuele evolutie?
  • 22 oktober 2012: Jasper Rienstra & Leida Schuringa – Toepassing van Spiral Dynamics op een actueel thema
  • 5 november 2012: nog niet bekend
  • 19 november 2012: Peter Merry e.a. – Energetic Landscapes
  • 3 december 2012: Jasper Rienstra & Leida Schuringa – Toepassing van Spiral Dynamics op een actueel thema
  • 17 december 2012: nog niet bekend

En ook mogelijk, word donateur!

Door vrijwilligers voor vrijwilligers georganiseerd. En het CHE heeft kosten. Van de Kamer van Koophandel en de website tot en met het willen vergoeden van de tijd die gaat in het maken van verbindingen tussen partijen die samenwerkingen aangaan waar ze niet van hadden kunnen dromen. Om dat allemaal mogelijk te blijven maken nodigen we je uit om donateur te worden van het CHE.

Met een automatische overschrijving van tenminste € 20,– per maand maak je ons werk mede mogelijk. Het Center for Human Emergence NL is erkend als goed doel, waardoor je giften aftrekbaar zijn voor de belastingen. Je kunt je als donateur aanmelden door een email te sturen aan diana@humanemergence.nl  en/of direct een eenmalige donatie of maandbedrag over te maken op rekeningnummer 21.24.79.172 t.n.v. Stichting Center for Human Emergence te Den Haag. Meer informatie vind je hier: https://www.humanemergence.nl/nl/doneren/. Overigens zijn losse bijdragen ook zeer welkom.

Met hartelijke groet,

Marinet Ritz, Leidje Witte en Diana de Groot