Constellations are the central meeting place for people with interest in integral approaches to specific subjects or challenges that are related to their field of interest. The CHE constellation Health aims at exploring and stimulating work in integral health.

The main purpose of CHE Health:

  Stimulating wellness by experiencing oneness

The Key principles of CHE Health:

 • Wellness is the natural way coming from the inside out
 • Mindful attention invites what is wanting to emerge
 • Wherever wellness is the intention, relationships become loving and equal
 • Mutual tuning-in to each other invites healing
 • We operate from a frame of authenticity
 • Recognizing diversity in oneness

the mission of CHE Health:

  Embodying the fundamental transition in wellness by opening our hearts for the experience of oneness, by living it and passing it on. By dancing the evolutionary organic dance of inside – outside – inside, we help shape and facilitate this transformation.

Download the manifest of the CHE constellation Health (.PDF document, in Dutch)

The members of the CHE constellation Health are:

##MENSEN##

Meetings and discussion topics of the constellation Health will be published on this page.

You are invited to join this CHE constellation. If you are interested, please contact the Constellations Coordinator Anja Wolters.

 

Constellaties zijn het centrale contactpunt voor mensen met belangstelling voor integrale benaderingen van specifieke onderwerpen of vraagstukken die gerelateerd zijn aan hun vakgebied of belangstelling.
De CHE constellatie Health richt zich op het verkennen en bevorderen van integrale gezondheid.
De kerndoelstelling van CHE Health:

Het bevorderen van welzijn door het ervaren van eenheid

De visie van CHE health:

 • Welzijn is de natuurlijke weg die komt van binnen uit
 • Waar welzijn wordt nagestreefd is de relatie liefdevol en gelijkwaardig
 • Door wederzijdse afstemming vindt heling plaats

De missie van CHE Health:

  Het belichamen van de fundamentele transitie op het gebied van welzijn door het actief open stellen voor de ervaring van eenheid, het te doorleven en door te geven. Als een organisme in een dans de beweging naar buiten te maken, te verbinden en weer terug te gaan naar het centrum en zo vormgever en ondersteuner te zijn van deze transformatie.

Onze kernprincipes zijn:

 • We zijn aandachtig aanwezig en daardoor gaat vanzelf spreken wat er is
 • We werken vanuit authenticiteit
 • We herkennen diversiteit in eenheid

“We were saying, that it is very important to bring about, in the human mind, a radical revolution. The crisis is a crisis in consciousness.” — J. Krishnamurti

Download het manifest van de CHE constellatie Health (.PDF formaat)

De leden van de CHE constellatie Health zijn:

##MENSEN##

De bijeenkomsten en verkenningsonderwerpen van de constellatie Health worden t.z.t. bekend gemaakt op deze pagina.

Wie zich aan wil sluiten is van harte welkom. Neem dan contact op met de Constellations Coordinator Anja Wolters.