You are currently viewing Als je ’t mij vraagt

Als je ’t mij vraagt

Twee jaar geleden had bijna niemand in Nederland gehoord van een ‘burgerberaad‘, nu is deze nieuwe vorm van democratie met een stormachtige opmars bezig. Op steeds meer plekken kunnen inwoners meepraten én meebeslissen over onderwerpen waar de politiek alleen niet uitkomt.

Samen met een coalitie van tientallen organisaties (waaronder het CHE) en duizenden inwoners, pleit Bureau Burgerberaad sinds 2020 voor een nationaal burgerberaad over klimaatbeleid. En met succes: afgelopen juli heeft minister Rob Jetten aan de Tweede Kamer gevraagd om een besluit te nemen over een klimaat-burgerberaad.

Sommige problemen zijn zo taai dat de politiek er niet alleen uitkomt. Een veelkoppig monster als de energie- en klimaatcrisis vereist een veelkoppige aanpak. Veel landen om ons heen organiseren daarom nationale burgerberaden. In een burgerberaad bedenken 150 gelote burgers samen oplossingen voor de meest ingewikkelde problemen. De deelnemers komen een aantal weekenden samen, krijgen alle informatie die ze nodig hebben, bespreken uitgebreid de mogelijke oplossingen en bepalen dan met elkaar wat de beste aanpak is.

En wat blijkt? Gewone mensen zijn heel goed in staat om samen maatregelen te bedenken die haalbaar, toereikend en rechtvaardig zijn.

Bureau Burgerberaad bestaat uit een groep inwoners die de democratie willen versterken, zodat zij bestand is tegen de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. Denk aan klimaatverandering en verlies van soortenrijkheid, maar ook ongelijke toegang tot basisvoorzieningen (zoals energie en water), polarisatie, geopolitieke spanningen en desinformatie. Sinds 2020 streven zij naar een sterke democratie waarin politici en burgers samen de schouders zetten onder complexe maatschappelijke vraagstukken, waardoor deze niet langer tot verdeeldheid leiden, maar tot beleid dat effectief, inclusief en toekomstbestendig is. De eerste stap: een goed nationaal burgerberaad over het klimaat.

In oktober zet de landelijke politiek een grote stap. Dan bespreekt de Tweede Kamer of er een nationaal burgerberaad georganiseerd wordt en onder welke voorwaarden de uitkomsten overgenomen zullen worden.

Daarom lanceert Bureau Burgerberaad e de campagne: Als je ’t mij vraagt om iedereen in Nederland mee te laten praten over het nationale burgerberaad. https://www.burgerberaadklimaat.nu/