Welkom bij Center for Human Emergence

Welk stukje van de puzzel heb jij in handen? 

Onze samenleving ondergaat een transitie van ongekende omvang. De kredietcrisis, de toenemende kloof tussen rijk en arm, de klimaatcrisis, de (politieke) polarisatie in de maatschappij, de knelpunten in de gezondheidszorg, de consequenties van internationale verschuivingen zoals de Brexit, zijn voorbeelden van problemen die het gevolg zijn van onze successen in de afgelopen decennia. Welke kant gaat het heen en kunnen we hier invloed op uitoefenen? En wat kan jouw bijdrage zijn?

welk stukje van de puzzel heb jij?

Oplossingen kunnen niet gevonden worden als we dezelfde manier van denken en handelen hanteren die de problemen veroorzaakt hebben. We staan voor de uitdaging om nieuwe, meer complexe en creatieve manieren van denken en doen te ontwikkelen. Deze uitdaging aangaan vraagt bewustzijn èn een wilsbesluit. Het Center for Human Emergence NL (CHE NL) wil daar haar bijdrage aan leveren vanuit het Integrale perspectief [link].

We doen dat in werkplaatsen, salons, constellaties en projecten. Actuele thema’s zijn: dekolonisatie, nieuwe politiek, burgerinitiatieven op wijkniveau, communicatie, energetisch werken en de persoonlijke ontwikkeling die daarvoor nodig is.

Intentie en uitgangspunten CHE

Intentie: Maatschappelijke vernieuwing vanuit eenheidsbewustzijn
De uitgangspunten waarmee we deze intentie willen realiseren, zijn:

  1. We gaan uit van eenheid bij alles wat we doen
  2. We erkennen natuurlijke orde in alle leven
  3. We vervullen de rol die de onze is
  4. We handelen als de tijd rijp is en verduren zo niet
  5. We verhelderen creatieve spanning tot nieuw inzicht zich aandient
  6. We handelen vanuit wederzijds vertrouwen en zijn steeds bereid rekenschap te geven aan elkaar en het geheel

Hoe is het, als we deze intentie en uitgangspunten in alle aspecten van ons leven uitdrukken?

Is het CHE iets voor jou?

Het CHE is er voor iedereen die resoneert met bovenstaande intentie en uitgangspunten. Op deze website krijg je een indruk van wat het CHE doet, zoals in Werkplaatsen [link], Salons [link] en Constellaties [link].

Interesse & in contact blijven?

Je kunt je inschrijven voor onze Nieuwsbrief en voor onze Uitnodigingen voor Salons, Werkplaatsen en andere activiteiten. Registreren doe je hier .

ANBI status

De stichting Center for Human Emergence is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

ANBI logo