Werkplaats die nu actief is: Participatielab Next Level

Binnen het CHE is de wens ontstaan om in 2019 een werkgemeenschap te vormen die laat zien wat het oplevert als concrete maatschappelijk vraagstukken vanuit eenheidsbewustzijn/een integrale visie benaderd worden. De eerste stap in deze richting is de ontwikkeling van een Participatielab Next Level.

U Lab

Participatielab Next Level

In Nederland zien wij graag dat mensen de regie over hun eigen leven nemen en naar eigen vermogen een bijdrage leveren aan de maatschappij. We willen graag de kracht van de gemeenschap versterken en flexibel kunnen inspelen op een snel veranderende omgeving. Tegelijkertijd blijkt het lastig om de regie echt bij de gemeenschap te leggen. Aan initiatiefkracht geen gebrek, maar veel goede initiatieven worden gefrustreerd door blokkades in het samenspel met andere partijen. Vaak gaat het hierbij om geld, macht en een verouderd besturingssysteem. Ditoude systeem is gebaseerd op een paradigma dat alles los van elkaar ziet en vanuit die losse onderdelen een samenleving probeert op te bouwen. Dit heeft lange tijd goed gewerkt, maar is niet meer toereikend voor de huidige complexe uitdagingen.

In het Participatielab Next Level staan we stil bij de diepere krachten in het nieuwe samenspel op lokaal niveau en wat nodig is om op een diepgaand niveau een verschil te kunnen maken. Wij brengen ervaren mensen vanuit verschillende rollen en domeinen bij elkaar om een rijk inspiratieveld te creëren. We werken met concrete casuïstiek uit de praktijk.

Voor dit eerste prototype van het Participatielab Next Level vormen wij een van de 300 teams in het het Societal Transformation Lab van het Presencing Instituut van Otto Scharmer (Theory U).

Ons team focust op nieuwe besturingsmodellen in het samenspel op lokaal niveau in Nederland (Governance & Democracy). De  concrete casussen die deelnemers inbrengen, gaan ze tijdens het lab onderzoeken met stakeholders en daarna gaan ze uitproberen wat werkt.

Werkplaats die nu actief is: