Uitnodiging salon 7 december 2015: De geschiedenis van het geld in relatie tot de bewustzijnsontwikkeling van de mens o.l.v. Jac Hielema

Uitnodiging salon 7 december 2015: De geschiedenis van het geld in relatie tot de bewustzijnsontwikkeling van de mens o.l.v. Jac Hielema

Van vóór Christus tot na Crowdfunding de geschiedenis van het geld in relatie tot de bewustzijnsontwikkeling van de mens

Wat gaan we doen?

Wat licht er op als je je verdiept in 5000 jaar geschiedenis van het geld in relatie tot de bewustzijnsontwikkeling van de mens? Jac Hielema deed het en zal zijn bevindingen in een half uur schetsen. Kort gezegd ontdekte hij dat de verdere ontwikkeling van de mensheid en de aarde afhangt van de vrije wil en de fantasie van elk individueel mens.

Daarom zal Jac in het tweede deel een denk-en-fantaseer-oefening begeleiden, eerst om door te dringen tot het idee van wat een tafel eigenlijk is en hoe je vanuit inzicht in het wezen van de tafel een nieuwe zou kunnen creëren. Vervolgens gaan we dezelfde oefening doen met betrekking tot het geld. Wat is het wezen van geld? En hoe zou je vanuit inzicht in het wezen van geld, geld kunnen scheppen dat recht doet aan mens en aarde?

Over Jac Hielema

Jac Hielema initieerde dit jaar de academie van Economy Transformers (ET academy), een ruimte waarin mensen zichzelf kunnen ontwikkelen tot sociale vernieuwers, economie omvormers of gewoon levenskunstenaars op grond van het zogenoemde zo-binnen/zo-buiten-principe; vrij, gelijk, samen en de door Economy Transformers ontwikkelde zes dimensies. Daarnaast verzorgt hij scholingscursussen Filosofie van de vrijheid van Rudolf Steiner.

Voor meer informatie zie www.jachielema.nl en www.economytransformers.com

Uitnodiging salon