SQi Als Sleutel tot Bewust Leiderschap

“Lead yourself with such authenticity and depth that other people will choose to follow”
Cindy Wigglesworth, founder of Deep Change

Op 13 februari was bovenstaande titel het thema voor de CHE-salon. Ruim 30 bezoekers namen deel aan een inspirerende avond. Tijdens de EuroConfab in april 2011 kwamen Anne-Marie Voorhoeve en Gertjan Broekman dankzij Ian McDonald (CHE-UK) in aanraking met ‘Deep Change/SQi’.

Deep Change biedt met behulp van het Spirituele Intelligentie Assessment een methodiek die leiders op coachende wijze een spiegel voorhoudt en hen helpt stappen te zetten op het door hen gewenste diepere pad naar bewuster zijn en handelen. Deep Change bouwt voort op het werk dat Daniël Goleman in de 90’er jaren deed rond Emotionele Intelligentie. Het fundament van SQi wordt gevormd door 21 skills (competenties), die per stuk zijn opgebouwd uit 5 levels. De hierop gebaseerde SQ21-test, is een genuanceerd en gevalideerd meetinstrument, dat met de rapportage en (desgewenst) advies/coaching zicht biedt op een pad om de gewenste competenties te versterken.

Wat Anne-Marie en Gertjan aanspreekt is de diepgang en zorgvuldigheid die Deep Change in alles biedt. Het denken en doen, de instrumenten, de uitwerking. Deep Change kijkt waardevrij, sluit prachtig aan op het integrale en inclusieve denken van Spiral Dynamics Integral en geeft dit een herkenbare plaats.

Spiritual intelligence is the ability to behave with Wisdom and Compassion while maintaining inner and outer peace (equanimity) regardless of the situation.
Deep Change’s definitie van SQi

Inmiddels zijn Anne-Marie en Gertjan SQi gecertificeerd. In de salon hebben zij hun inzichten en ervaringen gedeeld. Met de bezoekers hebben ze geëxploreerd wat het werken aan Spirituele Intelligentie met de SQ21-test voor leiders van organisaties, het CHE en de wereld in transitie kan betekenen. Ook was er een speciaal aanbod voor Salon deelnemers om zelf de SQ21-test te doen. Dit aanbod, dat geldt tot 31 maart 2012, stellen Anne-Marie en Gertjan graag ook beschikbaar voor CHE-Souls in Roles en donateurs van het CHE. De testuitslag spiegelt je hoe je scoort op die 21 competenties. Het biedt je houvast voor je individuele leiderschap in relatie tot je persoonlijke opdracht of als leider van organisaties.
Dit zijn de twee mogelijkheden:

  • SQi-test met rapportage en ‘helpdesk’ (± 15 minuten) € 95,- (normaal € 190,-)
  • SQi-test met rapportage en coachingsgesprek (± 2 uur) € 275,- (normaal € 550,-)

Als je interesse hebt, stuur dan een mail aan zowel Anne-Marie (anne-marie@humanemergence.nl) als Gertjan Broekman (gertjan@humanemergence.nl) voor het informatiepakket met aanmeldingsformulier. Eind maart worden de testen uitgezet en de verdere afspraken gemaakt.

Gertjan Broekman en Anne-Marie Voorhoeve zijn vanaf het begin (2005) bij het CHE betrokken. Anne-Marie is Strategic Connector en Synnervator, betrokken bij transitie-processen, het ontwerpen, ontwikkelen en faciliteren van meshworks (multistakeholder-processen) en het initiëren van processen die het CHE in de wereld zetten. Gertjan is Media Exposure Coördinator, betrokken bij de positionering en communicatie van en over het CHE. Vanuit zijn eigen bedrijf, Responsable Advies-Begeleiding-Coaching, biedt hij een integrale aanpak voor organisatieontwikkeling en effectievere communicatie en samenwerking.