Salon: Een openende avond over het Leven, het Universum en Alles

A Speculative Evening on Life, the Universe and Everything

by Peter Merry

Monday 12 December 2011, 19.00 – 21.30 uur

Centrum Venwoude, Vuurse Steeg 1, Lage Vuursche


For some time now, Peter Merry has been incubating a new vision of how things hang together and what our role is in that whole. In the last couple of months that vision has started to crystallize. This will be the first time Peter publicly shares his ponderings. Expect to encounter the torus, holograms, systemic energy tuning (informed by ECOtherapy), UZAZU, the I Ching, Spiral Dynamics, Integral theory and more weaving themselves into a tapestry of life unfolding and enfolding at every level. Peter is curious to know how this vision resonates and what you from your perspective see that he doesn’t. See it as fireside storytelling with an informal chat afterwards.

Peter Merry is co-founder and Chief Alignment Officer of the CHE NL. He is also a husband, father, speaker, author of the book Evolutionary Leadership and co-founder and faculty of the Wisdom University Europe. If you would to explore in advance some of the things that have inspired him, you can check out:

–      www.thrivemovement.com

–      www.uzazu.org

–      www.ecotherapy.org

–      www.theresonanceproject.org

RSVP before Friday 9 December 2011 via salons@humanemergence.nl

Een openende avond over het Leven, het Universum en Alles

o.l.v. Peter Merry

Maandag 12 december 2011 van 19.00 – 21.30 uur

Centrum Venwoude, Vuurse Steeg 1, Lage Vuursche


Al enige tijd is in Peter Merry een nieuwe visie aan het ontstaan over de samenhang der dingen en de rol die wij in dat geheel spelen. De afgelopen maanden begon die visie uit te kristalliseren. Dit is de eerste keer dat Peter zijn mijmeringen in het openbaar deelt. Wat je kunt verwachten? De torus, hologrammen, systemische energetische afstemming (op basis van ECOtherapie), UZAZU, de I Ching, Spiral Dynamics, Integrale theorie en meer die verweven zullen worden in een levend weefsel dat op elk niveau ontvouwt en invouwt. Peter wil graag weten hoe dit bij jou resoneert en wat jij vanuit jouw perspectief ziet dat hij niet ziet. Beschouw het als een open-haard-verhaal met daarna een informele uitwisseling.

Peter Merry is medeoprichter en Chief Alignment Officer van het CHE Nederland. Hij is ook echtgenoot, vader, spreker, auteur van het boek Evolutionair Leiderschap en medeoprichter van de Wisdom University Europe. Wil je van te voren bekijken wat hem onder andere geïnspireerd heeft, zie de sites hieronder.

Geef je voor deze salon uiterlijk vrijdag 9 december 2011 op via salons@humanemergence.nl

Samen eten

Het is mogelijk om gezellig en inspirerend, voorafgaand aan de salon samen te eten. Wij eten een vegetarische maaltijd tussen 18.00 en 18.30 uur. De kosten bedragen
€ 12,50 p.p. (contant en graag gepast daar aan de CHE Salonhost te voldoen) en het wordt op prijs gesteld wanneer we even helpen opruimen. Voor een goede planning van de keuken en de inkopen geven we het aantal eters op vrijdagochtend door. Dus geef je tijdig (uiterlijk donderdag 8 december 2011) op via salons@humanemergence.nl. Mocht je onverwacht toch niet kunnen komen, stuur dan een sms naar Diana de Groot 06-43825794.

Bijdrage

We bieden deze salons aan vanuit de “ purpose en principles” van het CHE en om dat in de toekomst blijvend mogelijk te kunnen maken vragen we van jullie een financiële bijdrage, het richtbedrag is daarbij € 5,–.

Komende salons

Op 9 januari 2012 is iedereen van harte welkom op de CHE NL Nieuwjaarsborrel.

Van 19.30 – 22.00 uur in Amsterdam – je ontvangt het adres als je je opgeeft bij Diana.

In 2012 beginnen de salons weer op maandag 16 januari.

De daarop volgende data in 2012 zijn: 30 januari, 13 februari, 5 maart, 19 maart, 2 april, 16 april, 7 mei, 21 mei, 4 juni en 18 juni.

En ook mogelijk, word donateur!

Door vrijwilligers voor vrijwilligers georganiseerd. En het CHE heeft kosten. Van de Kamer van Koophandel en de website tot en met het willen vergoeden van de tijd die gaat in het maken van verbindingen tussen partijen die samenwerkingen aangaan waar ze niet van hadden kunnen dromen. Om dat allemaal mogelijk te blijven maken nodigen we je uit om donateur te worden van het CHE.

Met een automatische overschrijving van tenminste € 20 per maand maak je ons werk mede mogelijk. Het Center for Human Emergence NL is erkend als goed doel, waardoor je giften aftrekbaar zijn voor de belastingen. Je kunt je als donateur aanmelden door een email te sturen aan Geeske@humanemergence.nl en/of direct een eenmalige donatie of maandbedrag over te maken op rekeningnummer 21.24.79.172 t.n.v. Stichting Center for Human Emergence te Den Haag. Meer informatie vind je hier. Overigens zijn losse bijdragen ook zeer welkom.

Met hartelijke groet,

Peter Merry, Lisette Schuitemaker, Diana de Groot en Leidje Witte