Salon: ‘Co-creatie met het leven zelf: introductie in energetisch werken’

Co-creatie met het leven zelf: introductie in energetisch werken

o.l.v. Peter Merry en Lisette Schuitemaker

Maandag 4 juni van 19.00 – 21.30 uur

Centrum Venwoude, Vuurse Steeg 1, Lage Vuursche


Co-creatie met het leven zelf: introductie in energetisch werken

met Peter Merry en Lisette Schuitemaker

De afgelopen maanden is binnen het CHE het bewustzijn gegroeid hoe belangrijk het is om te co-creëren met de werelden die voor ons onzichtbaar zijn – natuurwezens, engelen en meer in het algemeen het creatieve proces van het leven. Deze salon is een eerste poging om op dit vlak enige gedeelde taal en betekenis te ontwikkelen: wat bedoelen we eigenlijk met co-creatie en wat zijn de implicaties van samenwerken met de natuur?

Tijdens de salon zal Lisette een aantal invalshoeken aangeven vanuit haar connectie met de Findhorn Foundation die de bewoners sinds begin jaren ’60 in co-creatie met de natuur vormgeven. Peter zal framen wat werken met de sacrale en energetische wereld betekent, enkele definities voorleggen en werkwijzen introduceren die we zouden kunnen beoefenen en ontwikkelen – dit zowel onderling als in onze projecten en op plekken waar we komen. We doen natuurlijk ook een aantal oefeningen in het ontvangen van energetische indrukken en het actief beïnvloeden van energie.

Wij vinden het spannend om deze nieuwe dimensie in ons werk in te gaan en zien co-creatie met alle leven als sleutel in de transitie waarin we ons bevinden. We hopen dat je de start van deze reis met ons wilt maken.

Working with the Sacred: an introductory exploration of energetics.

Over the last few months we have been becoming increasingly aware in the CHE of how important it is to be co-creating with the invisible realms – nature spirits, angels and more generally the creative processes of life. This salon will be a first attempt to define some shared language and meaning around this topic: what do we actually mean by this and what are the implications?

During the salon Lisette will presence from her longstanding connection with the Findhorn Foundation and Peter will share a framing of what working with the sacred and energetic realm means, what some of the definitions are, and what some existing practices are that we could be starting to adopt and develop – in our projects, places and people. Lisette and Peter will then host some experiences of receiving energetic impressions and actively influencing energy.

We are excited to be developing this new dimension to our work and see co-creating with all of life as key to the transition we are currently in. We hope you will join us as we start this journey.

Graag nodigen we je uit voor deze salon op maandag 4 juni 2012. De salon begint om 19.00 en duurt tot 21.30 uur.

Samen eten

Helaas is het niet mogelijk om samen te eten. De medewerkers van Venwoude hebben een communitydag.

Bijdrage

We bieden deze salons aan vanuit de “ purpose en principles” van het CHE en om dat in de toekomst blijvend mogelijk te kunnen maken vragen we van jullie een financiële bijdrage, het richtbedrag is daarbij €5,–.

Voorlopig programma komende salons

Maandag 18 juni: Lenne Gieles – Essentie coaching.

En ook mogelijk, word donateur!

Door vrijwilligers voor vrijwilligers georganiseerd. En het CHE heeft kosten. Van de Kamer van Koophandel en de website tot en met het willen vergoeden van de tijd die gaat in het maken van verbindingen tussen partijen die samenwerkingen aangaan waar ze niet van hadden kunnen dromen. Om dat allemaal mogelijk te blijven maken nodigen we je uit om donateur te worden van het CHE.

Met een automatische overschrijving van tenminste € 20,– per maand maak je ons werk mede mogelijk. Het Center for Human Emergence NL is erkend als goed doel, waardoor je giften aftrekbaar zijn voor de belastingen. Je kunt je als donateur aanmelden door een email te sturen aan diana@humanemergence.nl  en/of direct een eenmalige donatie of maandbedrag over te maken op rekeningnummer 21.24.79.172 t.n.v. Stichting Center for Human Emergence te Den Haag. Meer informatie vind je hier. Overigens zijn losse bijdragen ook zeer welkom.

Met hartelijke groet,

Peter Merry, Lisette Schuitemaker en Diana de Groot

Wilt u deze mailing niet langer ontvangen? Mail dit naar info@humanemergence.nl