Rijkdom in ‘Reinventing Europe’ – Salon over IEC 2016 gehouden op 30 mei 2016


Salon: Reinventing Europe, integral reflections in a rapidly changing world
Terugkoppeling van IEC Integral European Conference 2016, 4-8 / 9-11 mei in Siόfok, Lake Balaton Hongarije

Hoe rijk, pragmatisch en hoopvol de Integral European Conference 2016 was en welke rol CHE’s en Spiral Dynamics Integral spelen in “Reinventing Europe”, ervaarden deelnemers van CHE Salon (30 mei jl.). Het energetische en systemische (opstellingen) werk op IEC kreeg veel aandacht in de onderzoeksvraag naar de betekenis voor eenieder en de wereld in transitie.

Samen met 416 deelnemers uit meer dan 30 landen, namen Anne-Marie Voorhoeve (The Hague Center for Global Governance, Innovation and Emergence en CHE) en Leida Schuringa (Synnervate en CHE), mede namens CHE en Marianne de Jager (Innervention) deel aan deze bijzondere conferentie, met als centrale vraag of we Europa heruitvinden door een belichaamd integraal perspectief, met alle verschillende waardesystemen in synchronisatie. Om Spiral Dynamics Integral in het programma te integreren en CHE-leiders en spiral wizards te mobiliseren deel te nemen, bouwde Anne-Marie voort op haar eerdere strategic connecting activiteiten en werkte intensief samen met IEC-directeur Bence Ganti. En zo kwamen Integral en Spiral dichter bij elkaar.

SDi was alle dagen regelmatig ‘op het plenaire podium’ met o.a. presentaties van Don Beck, Said Dawlabani, expert in second tier economy, Elza Maalouf, auteur van het boek Emerge! die een scherpe analyse van het Midden-Oosten geeft, en Leida als deelnemer in het plenaire panel over de refugee crisis. Bovendien gaf Don Beck voorafgaande aan de conferentie een driedaagse SDi level 1 training in Budapest met 80 deelnemers.

Nederlandse bijdragen aan IEC2016: Anne-Marie Voorhoeve met Diana Claire Douglas rondom macht en SDi Finding a home for the victim and the tyrant; Peter Merry en Hans Andeweg met ECOintention – Large-Scale Energetics, Anouck Brack en Miriam van Groen (Embodied Leadership), Leida Schuringa in verschillende rollen rondom het vluchtelingenvraagstuk, en keynote speaker Jos de Blok (Buurtzorg NL).

De 2e Integral European Conference (IEC) is goed gedocumenteerd – IEC Blog. De doorlopende fotopresentatie en het grafische werk van Mathias Weitbrecht gaf extra inhoud aan de Salon, evenals de presentatie van het CHE – SDi ritueel dat Anne-Marie leidde met de inbreng van Synnervate: een Engelstalige SDi-website. Op het podium een visueel beeld van drie generaties spiral wizards: een foto van Graves op het scherm, daarvoor Don Beck en een lege stoel met sjaal voor Chris Cowan, en daarvoor de van de verschillende CHE –leiders in de wereld. Zij vertelden kort wat SDi voor hen betekent en de zaal eerde de linieage en Don’s bijdrage daaraan.

Andere uitgelichte onderwerpen: de presentatie van Ken Wilber, die onder andere het belang van het werken met en zichtbaar maken van de waardesystemen benadrukte, de keynote van Don Beck, die over SDi in action, Meshworking en het samenbrengen van de Wheel of Co-Creation en de Sustainable Development Goals in de Vital Signs Monitor presenteerde; en het energetisch ontwerp van de conferentie met de inbreng van Anne-Marie, die mede putte uit haar jarenlange CHE & THC ervaring. De Europa Constellatie en traumaverwerking; de betekenisvolle invloed van de Second Tier Witness in de workshop van Anne-Marie met Diana Claire Douglas rondom macht en SDi (Finding a home for the victim and the tyrant); de Teal Track in navolging van het boek Reinventing Organisations van Frederique Laloux; de prijs die Leida ontving voor haar paper “Refugees in the Netherlands, as seen from Spiral Dynamics Integral en een keuze uit een ‘Salon menu kaart’ met een keuze uit ervaringen van Anne-Marie, Leida en Marianne uit de workshops en community activiteiten, de Integral Magical Mystery Tour.

In het tweede deel van de salon werden aan de hand van diverse vragen de volgende inzichten gedeeld:
Wat betekent integrale internationale samenwerking voor mij?
– Er is in Hongarije hard gewerkt aan de energetische architectuur van één Europa, dat raakt en ontroert me, en ook dat wij daar deel van uitmaken.
– Bewustzijn van verbinding en mijn plek in die energetische structuur; het effect daarvan op mijn werk.
– Ik voel me meer hoopvol en optimistisch. De ervaringen opgedaan met de Second Tier witness (in de opstelling van Anne-Marie en Diana in Hongarije) en de Soul van Europa (in de grote Europa Constellatie daar) bevatten voor mij mooie boodschappen.
– Bijzonder die lichtheid in de rol van Nederland (in de Europa Constellatie). Ik ervaar dat ik diezelfde rol heb in Europese samenwerking.
– Ik ben enorm trots op het onzichtbare werk dat Anne-Marie gedaan heeft in de voorbereiding, ik noem dat ‘wormenwerk’; het voelt als bouwen; daar is nog geen Award voor.

Wat betekent integrale internationale samenwerking voor het CHE?
– Er komt meer samenhang, ik zie een soort zegening door de vele heling die heeft plaats gevonden.
– Er komt een vraag boven: is er voldoende diversiteit binnen het CHE en zijn wij in staat om onze eigen schaduwkant te zien?
– We hebben in de afgelopen jaren de capacity van space holding ontwikkeld. Nu komt er een tweede te ontwikkelen capacity bij: de capacity van second tier witnessing. Dat vraagt om onderzoek: wat is dat? En dit bewust gaan beoefenen.
– Het gaat nu om meer embodiment: hoe gaan we dit in NL in de praktijk brengen?
– Inclusief Beige, met die leuke lichtheid erbij.
– Deze avonden (en de regelmaat ervan) zijn belangrijk. Wat ook het onderwerp is, we oefenen in zo te spreken. Het is als een laboratorium.

Wat betekent integrale internationale samenwerking voor de wereld in transitie?
– SDi is een goed middel om mee te nemen als je naar het buitenland gaat. Soms valt het goed, soms niet. Er moet een zekere openheid aanwezig zijn. De omstandigheden kunnen erg hard zijn. Eenvoudig beginnen.
– Er komt steeds meer ruimte in alles wat jullie vertellen, een nieuwe energetische ruimte, het begin van een nieuwe ontwikkeling naar meer eenheid.
– Het opent de mogelijkheid om meer diversiteit te omarmen en samen te werken.
– Ik voel me geraakt door het overbruggingsritueel (het helen en samenbrengen van kloven) en de Europa Constellatie.
– Het is heel betekenisvol wat er gaande is en wat nog moet gebeuren.
– Ik voel veel waardering voor iedereen waar je ook zit in de Spiral, voor het hele menselijke experiment op dit planeetje.

Leida Schuringa
De 2e Integral European Conference (IEC) werd begin mei 2016 georganiseerd in Hongarije, precies twee jaar na de eerste. De titel van deze tweede conferentie was: Reinventing Europe, integral reflections in a rapidly changing world. In 2014 zaten we in Budapest, nu aan het Balaton meer. Toen sliepen en aten we op verschillende locaties, nu zaten we allemaal bij elkaar. Ruim 400 deelnemers voor de conferentie, ruim 60 mensen 3 dagen mee in de bus met de Magical Mystery Tour. Je kunt je voorstellen dat we goed aan Paars hebben gewerkt! Er is echt een community gebouwd in de plenaire bijeenkomsten, tijdens het werken in de (sub)groepen en tussendoor. We hebben gepraat, gelachen en gehuild, we hebben gedanst en meegedaan aan verschillende rituelen. En natuurlijk hebben we eindeloos veel geleerd en ervaringen gedeeld! Kijk eens voor het programma en de eerste foto’s op www.integraleuropeanconference.com. Er is ook een facebookgroep Integral Europe, een besloten groep waar je je kunt aanmelden als lid. In 2018 komt ie weer, de volgende IEC!

Marianne de Jager
Some facts about the IEC2016
Pre-conference, Main Conference and Community Tour – 7,5 days. I took the full 7,5 days 🙂
30+ countries, 400+ participants, 130 workshops, 9 keynote speakers, 18 themes. Hard choices. Knowing I cannot have it all. Apart from the main stage speakers, I attended 14 workshops of the 130.

I found it stimulating, intensive, inspiring
The experience of connection. Overwhelming, a lot to take in, a lot to experience. A lot of new friends, beautiful encounters, insights that matter, experiences that last. Smiling faces. Wonderful speakers, workshops, partying, inner and outer work, shadow work en enlightenment. Individual and collective work. And much fun with many like-minded individuals in flow in conversations with a common language. I greatly appreciated the IEC 2016 Opening Address by Dennis Wittrock

Enjoy the core visuals of the conference, created by Mathias Weitbrecht. The visuals give a good impression of some of the topics and its content.

What speaks to me?
A message that speaks for me throughout the conference is to take responsibility to deeply understand the integral perspective and consciousness and to embody this and act this out into the world, whatever your talent or focus. Awareness that individual and collective shadow work are key to creating more flow. Oftentimes our “past” is not actually in the past. Instead, it continues to impact and inform our future (either consciously or subconsciously) – thus is still very much our ‘present’.

This was particularly experienced during the European Constellation Process, where all different developmental stages, pain, shadow and chaos became visible. A process that went on for more than 4 hours. Where individual and collective healing were also beautifully offered. Next to country representatives, energies were positioned such as: refugees, peace, anger, shame, war, and many more. The story of the process is unfolding as participants’ experiences are being collected right now to be shared.

For me the IEC 2016 was a fantastic dive into allowing myself to step more fully into my open expression of soul being!