Op weg naar Heling…

Peter van der Vliet ontvangt eerste exemplaar „OP WEG NAAR HELING” van Hans Kunneman

Afgelopen 28 oktober vond de CHE Salon met boekpresentatie plaats rond het thema ‘Genezen op Eigen Kracht’ in de nieuwe ruimte ‘Lariks’ van Landgoed Venwoude .

Het was een manifestatie van Hans Kunneman’s boodschap dat ‘hoe ziek je ook bent, je kan eigenaar blijven van je eigen proces’. Hij deelde met de 48 aanwezigen het pad dat hij voor zijn eigen genezing van kanker is gegaan; hoe hij de weg heeft vrijgemaakt voor het zelf-herstellend vermogen van zijn lichaam. De integrale kijk vanuit vier invalshoeken (lichamelijk, geestelijk, energetisch en spiritueel) was hiervoor zijn uitgangspunt.

Hans die zijn verhaal inmiddels omzette in een heldere aanpak op papier, vond onderweg steeds een enthouisaste inspirator in Peter van der Vliet, de huidige voorzitter en innovator van CHE NL én jarenlang facilitator van de Constellation Health.  

Het eerste exemplaar van het boek ‘Op weg naar Heling’ was daarom voor Peter van der Vliet. Peter nodigde de deelnemers van de Salon direct uit “het maximale te halen” uit de impuls van Hans; om de potentie van ‘zelfheling’ maatschappelijk te activeren “want de tijd is er rijp voor” (maak contact met Peter via www.humanemergence.nl).

Het boek dat Hans ter inspiratie voor anderen schreef is te verkrijgen via de website van Hans https://www.opwegnaarheling.org en bol.com. En: de opgebouwde kennis in de Constellation Health, waar Hans onder andere door geinspirereerd is, is vast gelegd in het boekje Heelheid.nu (www.heelheid.nu).