Nieuwsbrief CHE # 26, Mei 2017

Nieuwsbrief CHE # 26, Mei 2017


Onderzoek naar nieuwe organisatievorm CHE

Na een aantal maanden van radiostilte gaat het CHE een nieuw doch nog onbekend pad op. In 2005 werd het CHE opgericht door Peter Merry en Arjan Kindermans. Peter was de grote inspirator in de begindagen van het CHE. We organiseerden events als Klaar om te wenden met meer dan 700 aanwezigen en grote projecten zoals Malaria no more en Meshworking in Kopenhagen tijdens de klimaattop in 2012. Vanaf het begin worden iedere twee weken salons georganiseerd en in 2008 werd Synnervate opgericht: een BV met als enige aandeelhouder het CHE. Later nam Lisette Schuitemaker de leiding over samen met een groep andere getrouwen van het eerste uur. Holacracy werd ingevoerd als besturingsvorm en de halfjaarlijkse retraites waren een rustpunt en moment van nieuwe oriëntatie.

Nu, in 2017, hebben veel van de actieve CHE mensen hun vleugels elders uitgeslagen, hoewel de verbinding veelal gebleven is. De alignmentcirkel is erg klein geworden, maar de volgende onderdelen van het CHE zijn volop in bedrijf: Synnervate (zeven personen), de salons en de twee constellaties Energetics en Politiek. Daar zijn we heel blij mee. Niettemin lijkt er ook iets nieuws nodig: een nieuw elan en nieuwe mensen. Om meer zicht te krijgen op de volgende stap voor de organisatie CHE zijn drie mensen in de onderzoekersrol gestapt: Ard Hordijk, Domi Lambregts en Leida Schuringa. Zij doen dit onderzoek via experimenten. Voorbeelden daarvan zijn de CHE-Nieuwjaarsbijeenkomst in De Broedplaats Gooise Meren, de salon van 23 maart, het overgangsritueel en deze Nieuwsbrief. Ook de grote salons met Herman Wijffels en Pim van Lommel georganiseerd door de salonhosts hebben een experimenteel karakter. We zijn erg benieuwd hoe de CHE toekomst zich gaat ontvouwen.

Als je het belangrijk en leuk vindt om een actieve rol binnen het CHE op te pakken, zijn er allerlei mogelijkheden. Heel erg urgent is de rol van salon coördinator. Andere rollen zijn bijvoorbeeld salon host, marketing, social media of Lead Link. Heb je belangstelling? Stuur ons dan een mailtje.

Overgangsritueel
Op woensdag 22 maart hebben Arielle Brouwer, Els Poeltuyn, Edwin Holwerda en Ard Hordijk als Constellatie Energetics een afscheidsritueel uitgevoerd van het CHE zoals het tot nu toe is geweest.

Ze hebben geëerd wat er tot nu toe is geweest door een symbool voor het oude te bouwen, met takken, hooi en touw. Het symbool kreeg uiteindelijk de vorm van een tipi. Vervolgens hebben ze alle binnengekomen eerbetuigingen voorgelezen en de papieren waar ze opstonden bij de takken gedaan. Daarna hebben ze het symbool ritueel verbrand.

Ze hebben zich toen naar de ondergaande lentezon gekeerd als symbool voor het nieuwe en de binnengekomen wensen voor het nieuwe CHE voorgelezen. De zon heeft de wensen mee de nacht ingenomen.
Daarna hebben ze met elkaar uitgewisseld welke beelden ze van het nieuwe CHE binnen kregen. Dat gaf een gedeeld beeld van het nieuwe CHE dat opgelucht was, maar ook een beetje schuw en verlegen; ze toont zich niet zo makkelijk. Verder kwam het beeld op dat we niet te veel van haar moeten willen, dan trekt ze zich terug in haar schulp. Ze heeft veel kwaliteiten in zich, die zich in een eigen tempo en met een eigen vorm zullen ontvouwen.

Spiraling up, spiraling down, salon met Herman Wijffels
Op de salon van 6 maart 2017 heeft Herman Wijffels een inspirerende lezing gegeven over volgende stappen en mogelijkheden in de maatschappelijke ontwikkeling van Nederland en in de wereld, bekeken door de bril van Spiral Dynamics. Herman: “We hebben te maken met complexe issues en om daar een oplossing voor te vinden moeten we die issues benaderen vanuit het volgende level (Geel) en eenheidsbewustzijn”. Deze lezing is opgenomen op video en u kunt hem bekijken via de Synnervate website en/of de Synnervate Youtube site. Er zijn drie delen: Deel 1. Nederland in transitie. Deel 2. Includeren van alle mensen en waarden. Deel 3. Onze manier van leven opnieuw uitvinden.


Politieke salon

In aansluiting op de salon met Herman Wijffels en de verkiezingsuitslagen werd op 20 maart een salon georganiseerd rondom het waarnemen van democratische ontwikkelingen, door Clé Burger en Peter van der Vliet van de Politieke Constellatie. Waarnemen betekent dat je zonder oordeel en mening kijkt naar wat er plaatsvindt. Deze avond hebben we geoefend om deze houding aan te nemen naar maatschappelijke en politieke gebeurtenissen. Gewoon waarnemen. Zonder gehecht te zijn. En niet meteen in de oplossingsmodus schieten, reageren, een mening hebben, het gevecht aangaan, je gelijk willen halen, etc. Wat zie je dan? Vanuit het uitwisselen van perspectieven ontstaat nieuwe betekenisgeving.

Eenheidsbewustzijn, salon met Jeffery Olsen en Pim van Lommel Lisette Schuitemaker en Anne-Marie Voorhoeve organiseerden op maandag 10 april een salon met Jeffery C. Olsen en Pim van Lommel. Onder de volle maan in de Pyramide op Venwoude deelden we met zo’n 70 mensen de verbondenheid van het bewustzijn dat we zijn voor, tijdens en na incarnatie. Na een ongeluk waarbij zijn vrouw en baby-zoontje omkwamen, had Jeffery de revalidatie niet doorstaan zonder hulp van zijn overleden vrouw. Hij vertelde uit eigen ervaring hoe hij zich terug gevochten heeft in het leven om er te kunnen zijn voor zijn andere zoon, terwijl hij het liefste wilde blijven in het Licht. Hij leeft nu in voortdurende verbinding met het Al en voelt grote liefde voor alle mensen. “In me the awareness is activated of a stream of light that existed before my body was formed, is now alive in me and will continue to exist when my physical body ceases to exist.”

Mensen met een near death experience hebben vaak een spiritueel trauma omdat ze er niet over kunnen praten. De ervaring blijft altijd heel vers alsof het net gebeurd is. Zijn verhaal raakte ons allen diep.
Als cardioloog deed Pim van Lommel het grootste onderzoek ter wereld naar mensen met wat hij noemt een ‘nabij-de-dood ervaring’. Veel onderzoek gebeurt door interviews vaak jaren na een dergelijke ervaring. Het unieke van Pim’s positie was dat hij patiënten die binnenkwamen op de intensive care, meteen in zijn onderzoekspopulatie kon opnemen. 18% van de patiënten rapporteerde een BDE ervaring. Voor deze mensen was dat een positieve ervaring die hun angst voor de dood weggenomen bleek te hebben. Zij stonden significant anders in het leven dan de personen die deze BDE niet ervaren hadden. Je kunt op verschillende manieren buiten je lichaam treden. De manier waarop is ieders eigen pad. Er is niet één weg. Het is belangrijk om niet de weg van een ander te veroordelen. Lees verder in zijn boek “Eindeloos bewustzijn”.


Doe mee aan een Holacracy Taster!

Het CHE en Synnervate organiseren hun werk al jaren op basis van het Holacracy model, een nieuw besturingssysteem voor Gele/Teal organisaties. Sinds kort is Synnervate ook Licensed Holacracy Provider geworden waar we heel trots op zijn! Veel van jullie hebben al wel eens eerder gehoord van Holacracy. Of erover gelezen. In de meest recente Holacracy Newsflash van Synnervate staan bijvoorbeeld de belangrijkste Holacracy-bronnen, -ervaringen en bredere perspectieven.

Tot voor kort moest je het daarmee doen in je oriëntatie: linkjes, artikelen, boeken, filmpjes. Tenzij je er al helemaal klaar voor was om voor de implementatie van Holacracy in jouw organisatie te kiezen, uiteraard. Vanaf nu kun je je oriëntatie op Holacracy verrijken door er zelf ervaring mee op te doen. Wij hebben namelijk besloten om voor het eerst publiek toegankelijke, Nederlandstalige Holacracy Taster workshops te organiseren. In onze ervaring is Holacracy immers zó radicaal anders, dat je er heel veel over kunt lezen… maar veruit de beste manier om er kennis mee te maken is: het zelf te ervaren!

De eerstvolgende Holacracy Taster workshops staan gepland op 30 mei (Utrecht) en 6 juli (Driebergen). Alle drie deze workshops zijn van 15u – 20u en alle drie op een locatie direct naast een NS station. Meer informatie en de mogelijkheid om je in te schrijven vind je hier.

Wat is jouw volgende stap in dit snel veranderende Nederland?
Salon in de Impact Hub, Amsterdam

“Het was een vreugde om zo in openheid bij elkaar te zijn. Het was een zeer geslaagde middag. De schepen raken los van de zandbanken”. Agnes, deelnemer.

Er is veel aan de hand in Nederland en in de rest van de wereld. De urgentie groeit om actief vorm te geven aan de leefwereld zoals ieder van ons die graag ziet. Welke ideeën leven er bij CHE mensen ten aanzien van maatschappelijke vernieuwing vanuit eenheidsbewustzijn, die met gelijkgestemden gemakkelijker en met meer plezier te realiseren zijn? Het doel van de salon op 23 maart was om elkaar hierin te ondersteunen. Ideeën van deelnemers werden besproken via de open space methode: de deelnemers vormen daarmee zelf de agenda en bepalen welke ideeën ze willen uitwerken.

De volgende onderwerpen zijn ingebracht en besproken:
– Leerwerkplek voor jongeren met autisme
– Natuurinclusieve landbouw: van akker naar bos, van stad met land, mens is natuur en aan de grond verwant
– Overlegmodel in de wijk
– Natuurbewustzijn van jongeren vergroten via geurprojecten (moestuin met geurende planten en bloemen; geurverhalen verzamelen)
– Het opzetten van een intentional community
– Eenzaamheid onder ouderen in Amsterdam
– Naar een andere, complementaire economie
– De rol van de elderly in de gemeenschap
– De wereldvredesvlam
– De paarse natuurcirkel
– Next Level Democracy

De deelnemers vonden het een inspirerende salon. Veel ideeën zijn concreter geworden en eerstvolgende stappen zijn benoemd. Een van de deelnemers: “Het was een zinvolle middag. Voelde me een beetje verdrietig over afscheid van het oude CHE, maar we gaan opnieuw beginnen. Het gaat erom de beste versie van jezelf te worden!”

Twee vervolgactiviteiten
Onderzoek naar de mogelijkheden voor een integraal woon- en ontwikkelautismecentrum Dos Hombros voor zwaar autistische jongeren omringd door een duurzame en innovatieve woon-/activiteitengroep in het buitengebied. Zijn er CHE-ers die mee willen denken hoe dit initiatief te realiseren en/of op enige afstand betrokken willen zijn? Je kennis en ervaring delen als een ‘’zwerm’’ om het initiatief heen zou mooi zijn! Mail: qwmonique@hetnet.nl

Mees Lind van Wijngaarden gaat in samenwerking met Ard een salon organiseren over Samenwerking en gezamenlijk inspirerende initiatieven opstarten.

Je kunt een van ons drieën benaderen met eventuele vragen, voor steun of als je actief wilt worden binnen het CHE. Mail naar ard@synnervate.nl, info@holons.nl en/of leida@synnervate.nl