KleurenSalon: Straalt jouw rode power? maandag 2 maart 2020, 19.00-21.30, Venwoude

met PETER VAN DER VLIET

# Spiral Dynamics ervaren

Don Beck: ”Als het ergens kan, dan is het wel in Nederland”.

IS ROOD KATALYSATOR VAN NIEUWE BEWEGING IN DE MAATSCHAPPIJ?

Hoog tijd om bij oplopende maatschappelijke spanningen bewust stil te staan bij het rode waardensysteem.

Als ROOD is verankerd in de veiligheid en geborgenheid van de ‘tribe’ – typisch paarse thema’s – komt er een hoop energie los. Levensenergie. Je ont-dekt je eigen wil…   

Ervaar jij je eigen rode energie in je dagelijkse leven? Waar haal jij die vandaan? Pak jij je autoriteit? Wat drijft jou? Belichaam je dat? En gebruik je dit ook? Welke kracht en kwetsbaarheid zet je in? Is je hart open?

Dáár gaan we mee oefenen.

Dit niet te missen waardesysteem kent een enorme opleving in deze tijden. Regels zijn maar lastig in ROOD. En blijkbaar kan ROOD flinke invloed hebben op blauwe kenmerken, zoals orde en stabiliteit.

Wat betekent dit voor jou? Heb je zorg over hoe het gaat?

Hoe kan het dat ROOD zo’n opleving kent? Wat is er aan de hand? Wat is de onderliggende maatschappelijke vraag? Hoe om te gaan met de ‘waarschuwersvalkuil’? Hoe om te gaan met ongezond rood leiderschap?

Hier verdwijnt de focus…Wat is het antwoord hierop? We onderzoeken met elkaar de weg naar een gezond ROOD doel en een heldere aanpak in Nederland. Doel van de salon is dat je voor je zelf (meer?) helderheid krijgt over waar je staat en wat je te doen staat, en wat je samen met anderen kan doen.

Wij vragen je voor te bereiden op deze salon. Ter oriëntatie en context sturen we de Machiavelli-lezing mee die 12 februari jl in de Volkskrant stond. Schrijfster Roxane van Iperen levert daarin een bijdrage aan de communicatie tussen politiek, overheid en burger door te duiden op het effect van ‘heers en verdeel’ op onze maatschappelijke fundamenten.

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/als-fraudebestrijding-zich-steeds-meer-richt-op-de-kwetsbaarsten-verlies-je-de-democratie~bedd7c33/

(als de link onverhoopt niet werkt kopieer ‘m dan in je browser)

Je bent ook zonder kennis van SDi en Integral Theory welkom. Dan zou het handig zijn hierover iets te lezen van tevoren. Dat kan hier. En hier voor een ‘integrale tour’.

Peter van der Vliet heeft sinds 2006 een intensieve persoonlijke en professionele ontwikkeling doorgemaakt, van ‘binnen naar buiten’. Hij houdt zich in zijn dagelijks leven o.a. bezig met een integrale benadering van sociale veiligheid in organisaties, waar de bureaucratiën kraken, en paars, rood en blauw belangrijke waardensystemen zijn (pesten, integriteit, ongewenste intimiteiten, diversiteit). Hij doet dat via coaching en training on the job. Defensie, politie, brandweer, reiniging, handhaving, sociale diensten. Helderheid op hete plekken brengen is zijn motto. Voortbouwend maakt hij deze kennis en ervaring verder overdraagbaar binnen ‘de Bewustzijnversneller’.   

Peter’s drive gaat op dit moment uit naar de nieuwe wereld die mensen en organisaties aan het vormgeven zijn; de politiek/het nieuwe samenspel tussen burgers en overheid, de nieuwe integrale gezondheidszorg, de nieuwe economie, de brug tussen religie, spiritualiteit en wetenschap. Door inleidingen met een hoog ervaringsgehalte te organiseren verbindt Peter begrip van onderliggende patronen, met bewust worden hoe je kijkt en wat je kan doen.

KLEURENSALONS
Spiral Dynamics Integral (afgekort SDi) is een van de frameworks waarmee we met het Center for Human Emergence werken. Dit jaar organiseert het CHE verschillende salons over de waardesystemen zoals die in SDi worden beschreven, zogenaamde kleurensalons. Ervaren CHE-practioners van het eerste uur nemen ons mee ‘door de Spiral’. In elke kleurensalon verkennen we: wat is dit waardesysteem, hoe werkt het in jou en binnen je omgeving? Wat draagt dit waardesysteem bij aan wereldwijde transitie? Wat is de wisselwerking met andere waardesystemen? Hiermee zoeken we samen naar manieren om integrale maatschappelijke vernieuwing vanuit Spiral Dynamics Integral (SDi) mogelijk te maken en er samen van te leren. Meer lezen over SDi kun je op www.spiraldynamicsintegral.nl

AANMELDEN
Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze Salon. Je kunt hier je aanmelden door op de Eventbrite link te klikken. Je ontvangt dan een bevestiging van je aanmelding.

Aanmelden is belangrijk. Op basis van het aantal aanmeldingen zoeken we een passende ruimte op Venwoude. Als we niet in de Huiskamer zitten ontvang je op de maandag een mailtje in welke ruimte we zitten.

Mocht je onverwacht toch niet kunnen komen, dan graag een sms naar Annelies Weijschedé: 0615 398 808


BIJDRAGE
We bieden deze salons aan vanuit de “purpose en principles” van het CHE . Om dat in de toekomst blijvend mogelijk te maken, vragen we van jullie een financiële bijdrage vanaf € 7,50 per salon.

Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze Salon.

Hartelijke groeten, namens het CHE,
Peter van der Vliet en Annelies Weijschedé