KleurenSalon PAARS

KleurenSalon: ervaar de magische wijsheid van PAARS 
– met Edwin Holwerda
9 december 2019, 19.00-21.30, Venwoude
# Spiral Dynamics ervaren

PAARS is een waardesysteem dat op diep – en vaak onbewust – niveau inwerkt op ons hedendaagse leven en werken. Als mens zijn we in essentie tribale wezens. We hebben elkaar nodig om ons veilig te voelen en om te overleven. We hebben elkaar nodig om het gevoel te hebben als mens ertoe te doen en ergens bij te horen. We hebben elkaar nodig om op rituele wijze het leven te vieren en er zin aan te geven. PAARS wordt vanuit dit perspectief vaak gezien als een collectief waardesysteem en dat is het in essentie ook. Toch heeft het ook een sterke individuele component. Vanuit PAARS gaan we ervan uit dat ieder van ons een unieke eigen magische bijdrage, gevoed en gedragen door onze ‘tribe’, heeft te leveren. Zicht op je eigen magische plek maakt het makkelijker je eigen plek in je ‘tribe’ in te nemen.

Tijdens deze CHE salon gaan met elkaar op zoek naar onze individuele magische zingeving (purpose) om vanuit daar de verbinding te leggen met wat ons collectief verbind, als CHE tribe, voor de wereld in transitie.

Omdat PAARS is verankerd in ons reptielen- en limbische brein gebruiken we een rituele en intuïtieve ‘aanvliegroute’ om er goed contact mee te maken. De salon is daarom grotendeels ervaringsgericht. In het proces dat we met elkaar doorlopen onderzoeken we ook de kwaliteiten van PAARS en hoe die van invloed en toepassing zijn op ons actuele leven, werk en de wereld om ons heen.

EDWIN HOLWERDA is partner en SDi Lead bij Synnervate. Hij heeft jarenlange ervaring als trainer, coach en consultant in het toepassen van Spiral Dynamics en andere integrale modellen binnen de overheid, zorg, onderwijs en commerciële organisaties. Edwin heeft een uitgesproken passie voor paars en is uitermate goed in staat om het onzichtbare zichtbaar te maken en om verschillende manieren van kijken, denk en doen met elkaar te verbinden en dit te vertalen naar pragmatische vervolgstappen. In zijn werk en leven vindt hij veel inspiratie in oude wijsheid, mythologie, metafysische filosofie en in het werken met rituelen en natuurlijke ordeningsprincipes. Naast zijn werk voor Synnervate is hij partner bij MannenWerk, een organisatie dat mannen ondersteunt in het ontwikkelen van hun ware mannenkracht, waarbij het werken met de kracht van het paarse waardesysteem één van de essentiële sleutels is.

KLEURENSALONS
Spiral Dynamics Integral (afgekort SDi) is een van de frameworks waar we met het Center for Human Emergence mee werken. Dit jaar organiseert het CHE verschillende salons over de waardesystemen zoals die in SDi worden beschreven, zogenaamde kleurensalons. Ervaren CHE-practioners van het eerste uur nemen ons mee ‘door de Spiral’. In elke kleurensalon verkennen we: wat is dit waardesysteem, hoe werkt het in jou en binnen je omgeving? Wat draagt dit waardesysteem bij aan wereldwijde transitie? Wat is de wisselwerking met andere waardesystemen? Hiermee zoeken we samen naar manieren om integrale maatschappelijke vernieuwing vanuit Spiral Dynamics Integral (SDi) mogelijk te maken en er samen van te leren. Meer lezen over SDi kun je op www.spiraldynamicsintegral.nl

AANMELDEN
Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze Salon. Je kunt je aanmelden door hier op de Eventbrite link te klikken. Je ontvangt dan een bevestiging van je aanmelding.

Aanmelden is belangrijk. Op basis van het aantal aanmeldingen zoeken we een passende ruimte op Venwoude.

Mocht je onverwacht toch niet kunnen komen, stuur dan een sms naar Peter Luijten: 06-23184287

OPTIONEEL: SAMEN ETEN IN RESTAURANT DE BOSRAND
Venwoude kan deze avond de bezoekers van de salon geen gelegenheid om mee te eten bieden. Om toch samen te kunnen eten wijken we uit naar restaurant de Bosrand, Dorpsstraat 33, 3749 AC in Lage Vuursche. Voor eigen rekening is er eenvoudige (vegetarische) maaltijd verkrijgbaar van rond € 15.00 p.p. Graag aldaar in het restaurant te voldoen.Dit restaurant ligt in het midden van het dorp Lage Vuursche waardoor er meer tijd nodig is om naar Venwoude te reizen. We gaan daarom om 17:45 uur aan tafel.

BIJDRAGE
We bieden deze salons aan vanuit de “purpose en principles” van het CHE . Om dat in de toekomst blijvend mogelijk te maken, vragen we van jullie een financiële bijdrage vanaf € 7,50 per salon.

Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze Salon.

Hartelijke groeten, namens het CHE,
Edwin Holwerda, Peter Luijten en Geesje Stroo

PS Alvast voor in de Agenda.
De nu bekende volgende Salon is een integrale op 3 februari 2020:
Verandering van Staat van Bewustzijn – met Dieuwke Begemann.