Heilig vuur: CHE in transitie

Heilig vuur: CHE in transitie

Met heilig vuur richtten Peter Merry en Arjan Kindermans in april 2005 het Center for Human Emergence NL op. De wereld brandt en doorbraak naar wereldomspannend als één mensheid in al onze verscheidenheid samenleven, zo zagen zij, kan alleen komen vanuit een wijder bewustzijn. Met Spiral Dynamics integral reikte Dr Don Beck het theoretische model aan, de kaart waarop we konden zien waar we waren (in een land waarin de strategische doelgerichtheid van het bedrijfsleven op omzet en winst een eigen leven leidt naast de op consensus gerichte politiek) en wat ons voorland was: een samenleving waarin allen in voortdurend contact voorbij het eigenbelang situationeel en functioneel de omstandigheden co-creëren die alle leven bevorderen.

Met heilig vuur organiseerden we het evenement ‘Klaar om te Wenden?!’ waar 900 mensen elkaar herkenden als dragers van de nieuwe samenleving die uitgaat van eenheid.

Met heilig vuur ontwikkelden we meshworking als methode om in multi-stakeholder processen tot projecten te komen die werkelijk voor een doorbraak zorgen. We richtten het The Hague Center for Global Governance, Innovation and Emergence op, als antwoord op een langgekoesterde droom van Don Beck, om zulke processen in het buitenland te faciliteren.

Met heilig vuur togen we zes jaar geleden naar Kopenhagen voor de COP15. We hadden er een grote stand waarin we mensen uitnodigden om hun bijdrage kenbaar te maken aan de grote opgave om niet als meester maar als deel van de natuur te gaan leven.

Met heilig vuur richtten we als stichting de onderneming Synnervate op die mensen en organisaties begeleidt in het vinden en zetten van hun volgende natuurlijke stap. Ze brengen onze gezamenlijke ervaring met SDi, Holacracy en de werkvormen uit The Art of Hosting in de praktijk.

Met heilig vuur organiseren we al tien jaar elke twee weken een salon waar sprekers en bezoekers samen in een zich ontvouwend gesprek raken en zo zelf worden geraakt.
Met heilig vuur kijken we als mensen die bij het CHE rollen vervullen elk halfjaar naar wat ons innerlijk te doen staat opdat we ons werk in de buitenwereld kunnen doen.

Om binnen het CHE te functioneren heb je heilig vuur nodig. Drie jaar geleden merkte Peter Merry dat zijn vuur vooral brandde voor het ontwikkelen van een curriculum voor een wereldwijd betaalbare on-line universiteit die Ubiquity ging heten. Nu merken drie andere dragers van het eerste uur dat hun vuur zich verplaatst. Anne-Marie Voorhoeve, Lisette Schuitemaker en Marinet Ritz geven hun rollen terug. Het heilig vuur brandt tegelijkertijd nog altijd hoog bij de anderen die gestalte geven aan de tweewekelijkse salons, aan het bedrijf Synnervate, aan de constellaties en het voortdurende proces van samen leren hoe het is om een gewijd partnerschap in leven te zijn ten behoeve van integrale maatschappelijke vernieuwing.

Het CHE is in transitie. Net als na het vertrek van Peter Merry in 2012 is er niet direct een nieuwe Lead. Dat geeft de organisatie ruimte om rustig te kijken hoe de nieuwe groep dragers zich vormt, wat er nu aan de orde is en waar de energie naar uitgaat. De activiteiten gaan door, het veld blijft sterk, het heilig vuur brandt.

Lisette Schuitemaker